Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

KreBul, o. p. s. na odborné konferenci s workshopem Rozvoj dobrovolnictví v ČR


Dne 20. a 21. března 2018 se KreBul, o. p. s. a zástupci Dobrovolnického centra Prachatice účastnili odborné konference v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“.

Na programu konference věnované stavu dobrovolnictví v zahraničí a České republice, kterou zahájil Lubor Hruška z výzkumného ústavu ACCENDO a Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, bylo představení samotného projektu, čehož se ujala Nataša Diatková z pořádajícího Ministerstvo vnitra. Představení podpory dobrovolnictví jako šance pro budoucnost se ujala Martina Štěpánková z Úřadu vlády, následovaly dva odborné bloky a interaktivní workshop kulatých stolů.

První den konference byl rozdělen na dva odborné bloky. První se věnoval stavu dobrovolnictví v zahraničí a příkladům dobré praxe vhodné pro ČR (Nový program dobrovolnictví v Polsku, Dobrovolnictví na Slovensku, Nic nazmar z Rakouska),  druhý odborný blok se věnoval stavu dobrovolnictví v České republice a příkladům dobré praxe (Rozvoj dobrovolnictví a podpora Pardubického kraje, Bezpečnostní dobrovolník – zkušenosti z Mariánských Hor, Systémové projekty v dobrovolnictví, Příklady dobré praxe FOKUS Vysočina, Sokol a dobrovolnictví).

Interaktivní workshop druhého dne, tedy kulaté stoly s facilitátorem, u kterých se účastníci střídali po skupinách (metoda World café), byly rozděleny na 5 témat: Koordinace dobrovolnictví na národní, regionální i lokální úrovni, Management, profesionalizace a vzdělávání v dobrovolnictví, Motivace zapojení veřejnosti do dobrovolnictví (včetně dostupnosti a propagace dobrovolnictví), Participace na mezinárodní dobrovolnictví a jeho využití pro organizace v ČR – evropské platformy a Koncepční financování dobrovolnictví.

Kulatého stolu Koordinace dobrovolnictví na národní, regionální i lokální úrovni se ujalo Dobrovolnické centrum Prachatice - zástupci KreBul, o. p. s. Tématem byla tvorba regionálních dobrovolnických center – jaká role by těchto center měla být. Cílem kulatého stolu bylo vymezit rozvojové a problémové oblasti při koordinaci dobrovolnictví, vymezit činnost regionálního dobrovolnického centra a způsoby spolupráce DC na lokální úrovni.

Konference přinesla celou řadu podnětů a zajímavých diskuzí. Za KreBul, o. p. s. jsme byli rádi, že jsme byli pozvaní jako nestranné osoby a mohli pomoci při realizaci koncepce dobrovolnictví, tedy projektu k vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

 

Za KreBul, o. p. s.

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

22.03.2018

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2018 WebCreative.info
All rights reserved.