Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Valná hromada AICM

Valná hromada Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR z.s.
Tisková informace
18.června 2018


Koncem minulého týdne (konkrétně ve dnech 14 a 15.června 2018) se opět uskutečnilo setkání statutárních zástupců nestátních neziskových organizací - zřizovatelů a provozovatelů Informačních center pro mládež, členů Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR z.s.(dále AICM ČR z.s.) - tentokráte v Prostějově.


Na setkání zřizovatelů a provozovatelů Informačních center pro mládež, nestátních neziskových organizací, byli pozváni i nelčenové AICM ČR z.s.


Hostitelskou organizací se stalo zdejší Cyrilometodějské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, respektive Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia, provozovatel Informačního centra pro mládež Prostějov.


A co bylo hlavním předmětem setkání? Jednak dané formality v souvislosti s hodnocením předcházejícího období, jednak i neformální odborně metodická část ve svém obsahu se zabývající výměnou zkušeností a hledáním společných postupů při dalším rozvoji informačně poradenských služeb pro mládež a pracovníky s mládeží.


Jak je v AICM ČR z.s. zvykem, návrhy příslušných podkladových materiálů pro jednání měla členská základna k dispozici v elektronické podobě před konáním valné hromady. Nehledě na to, že se jednotliví zástupci na přípravě těchto materiálů – jak je opět v AICM ČR z.s. zvykem – podíleli. Takže formální část setkání - projednání a schválení Výroční zprávy AICM ČR z.s. včetně finanční zprávy za rok 2017 a Harmonogram aktivit AICM ČR z.s. proběhla velice rychle. Podstatným závěrem k činnosti AICM ČR z.s. v loňském roce se stalo vědomí členů, že i ve ztížených a nepřejících podmínkách oborového charakteru (souvisejících i v obecné podobě v podstatě s dezinformační kampaní vůči nestátním neziskovým organizacím) přesto existuje a členy AICM ČR z.s. spojuje vůle i nadále pokračovat v již téměř dvacetiletých aktivitách. Naopak – celá řada aktivit jak v regionech v okruhu působnosti členských organizací AICM ČR z.s., tak i při aktivitách celostátního charakteru od ústředí AICM ČR z.s., je vyžadována. Stačí jen zmínit, že v loňském roce AICM ČR z.s. výrazným způsobem pokračovala v aktivitách publikačního a vydavatelského charakteru a v současném období je tak k dispozici zájemcům jak školských zařízení, tak i nejširší veřejnosti (například u příležitosti celostátních i regionálních veletrhů a výstav vzdělávání) 8 titulů nejvíce oblíbených a nově formátovaných publikací. A zdaleka není všem dnům konec. AICM ČR z.s. předpokládá, že v předvečer připomenutí svého 20ti letého výročí vzniku zaokrouhlí počet zpracovaných a vydaných titulů na kulatou desítku.


Podstatnou část obsahu setkání zřizovatelů a provozovatelů Informačních center pro mládež, členů tvořila odborně metodická část. Navázala ve svém obsahu v podstatě na výměnu zkušeností a diskuzi členů na společném loňském listopadovém setkání AICM ČR z.s. a Združenia informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike v Českém Krumlově. Velice podstatné je, že se na tomto procesu podílí v podstatě celá členská základna AICM ČR z.s. o čemž svědčí i takřka 100% přímá účast zástupců členských organizací na setkání v Prostějově.


Nedílnou součástí setkání statutárních zástupců nestátních neziskových organizací - zřizovatelů a provozovatelů Informačních center pro mládež, členů AICM ČR z.s. se stala i jeho neformální část, kdy hostitelé z Informačního centra pro mládež Prostějov připravili pro část účastníků exkurzi v budově secesní radnice Magistrátu Města Prostějova. Při té příležitosti se „hodí“ pootočit známe rčení – … Laik žasne a odborník se diví...“. A to vše umocněné „na druhou“ výkladem PaedDr. Aleny Dvořákové, koordinátorky zdravého města…. A nejen to. Zcela neplánovaně, avšak v o to neformálnějším duchu se neslo i setkání účastníků exkurze s paní primátorkou města Prostějov RNDr. Alenou Raškovou….


Prostě v Prostějově se nejen formálně pracovalo, ale všichni účastníci setkání zde prožili spoustu krásných zážitků. Za to si zaslouží moc velký dík hostitelé ze zdejšího Cyrilometodějského gymnázia, Základní školy a Mateřské škola, respektive Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia, provozovatele Informačního centra pro mládež Prostějov.


Václav Pavlík
Vlastimil Kopeček

19.06.2018

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2019 WebCreative.info
All rights reserved.