Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Adaptační kurzy

Jak stmelit třídní kolektiv a usnadnit jeden z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v dosavadním životě žáka? Co když se vše může dít hravou a zábavnou formou? KreBul, o. p. s. realizuje už několik let adaptační kurzy pro základní a střední školy!

Zážitky a poznání získané během jediného kurzu se několikanásobně odrazí v následujících letech, kdy bude kolektiv společně sdílet jednu třídu. V letošním roce jsme realizovali kurzy nejen na seznámení v kolektivu, s třídním učitelem, ale dotkli jsme se i sociálně-patologických témat, rozvoje týmové spolupráce, komunikačních dovedností a zaměřili se i na prevenci.

Realizovali jsme aktivity zaměřené na dosažení vzájemné spolupráce ve skupině, ve třídě, dále pak utváření společné hodnoty. Jednotlivcům jsme pomáhali nalézt místo ve skupině tak, že skupinu poznával. Zkoušeli si psychosociální a dramatické hry, využívali jsme pohybové i ostatní hry vždy v závislosti na prvcích zážitkové pedagogiky.

Vytvořením právě takových aktivit, které by vedly k pozitivním změnám klimatu ve třídě, byl i rozvoj sociálních dovedností především v navazování a udržování zdravých vztahů ve třídě, v schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovednosti rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod.

Za KreBul, o. p. s. děkujeme za spolupráci se základními i středními školami

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

19.10.2018

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2019 WebCreative.info
All rights reserved.