Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Adaptační kurzy pro SPgŠ Prachatice

Cílem adaptačního kurzu pro Střední pedagogickou školu Prachatice (obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum a Zdravotní sestra) bylo bližší poznání se účastníků navzájem, bližší seznámení tříd, zaměření se na týmovou spolupráci, sebepoznání, poznání druhých a stmelení třídního kolektivu a zároveň připravit je na pedagogickou a zdravotnickou činnost. Realizace programu byla rozdělena na jednotlivé třídy tak, aby korespondoval s jejich oborem. Projekt byl realizován formou vzdělávacích aktivit s ohledem na psychologii, vývojovou psychologii, pedagogiku, sociální pedagogiku, pedagogiku volného času, pedagogiku zážitku, kdy účastníci jedinečným způsobem prožili situace a pomocí participace, snahy společně pracovat na cíli, přispívali ke zdravému třídnímu kolektivu a spokojené třídě zvláště v oblasti týmové spolupráce.

Během realizace kurzu jsme vycházeli z potřeb skupiny účastníků a program byl průběžně přizpůsobován jejich požadavkům, respektive činnosti byly vybírány tak, aby se zaměřily na zjevné projevy chování skupiny popřípadě jejich potřeby „studentů prvního ročníku“.

Do programu jsme zapojili zejména aktivity, které byly zaměřeny na (sebe)poznání, týmovou spolupráci, diskusi, zahrnuty byly pohybové aktivity, tvořivé a rytmické činnosti, vždy v provázanosti na cíle adaptačního kurzu. Žáci např. využili techniku brainstorming, tedy metodu, kdy hledali nové nápady v řešení – zvláště při vymýšlení strategií. Nebáli se diskutovat a sdělovali svůj názor, často velmi vyspěle. Rozhovor mezi facilitátory (učiteli i realizátory programu) a účastníky navzájem, se nesl v duchu jednotného tématu se snahou najít cíl řešení.

Byly zařazeny energizery, aby se skupinka probudila a zaktivizovala. Dále byla zařazena (sebe)reflexe po každé aktivitě/bloku aktivit, kdy účastníci hodnotili nejen svůj stav, ale i postoje k připravenému programu a postojům účastníků k dané aktivitě či vyjadřovali své emoce.

Za KreBul, o. p. s.
Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.
26.09.2019

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.