Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Šance pro Marušku


Projekt Šance pro Tebe, který realizuje KreBul, o. p. s. se zaměřuje na realizaci motivačního programu, přispívajícího k sociálnímu začlenění či k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, nebo osob se zdravotním postižením. Cílem aktivit je rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, posilování osobních kompetencí, sebedůvěry u zapojených osob, s cílem začlenění do běžné společnosti a na trh práce, a to s ohledem na individuální potřeby zapojených účastníků. V minulém půlroce byla aktivně zapojena nevidomá Marie Mrázová.

Maruška musela vydat značné úsilí a překonat překážky života vlastními silami. Díky dlouholetým výzvám se stala nebojácnou a plnou nadšení, je třeba to ocenit. Necítí se mimořádně – je „stejná jako kdokoliv jiný“. Potřebuje jen povzbuzení a nadšení. Její síla nespočívá ve fyzické převaze, ale v trpělivosti a odvaze, kterou čelí každodenním výzvám – těmi jsou cesta z domu do práce, do obchodu, na autobus, cestování, změna počasí, opravy chodníků atd. Maruška žije naplno v přítomném okamžiku, nezápasí s egem, ale s každodenním životem. Dívá se přitom před sebe a dělí se s ostatními o úsměv, vitalitu a nadšení bez známek samolibosti, nečekající chválu. Maruška nám ukázala, že je houževnatá a přejeme jí, aby mohla nadále naplňovat svůj potenciál.

 

Motivační program "Šance pro tebe" je podpořen EU v prioritní ose OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

 

Za KreBul, o. p. s.

Růžena Krejsová

 

(foto ilustrační)

 

07.11.2019

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.