Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

V Mauthausenu o lidských právech

Zástupci KreBul, o.p.s. a města Prachatice se ve dnech 7. – 10. 11. 2019 zúčastnili III. sympózia o lidských právech v rakouském Mauthausenu. Letošní ročník byl zaměřen na seniory a jejich práva.

KreBul o. p. s., která se dlouhodobě zabývá tématem multikulturní výchovy, konferencemi k pochodu smrti, má blízko k tématu dodržování lidských práv. S Mauthausenem i s městem Prachatice udržuje partnerství i během roku při setkávání se nad tvorbou projektů, exkurzemi apod.  V letech 1914 – 1918 v Mauthausenu fungoval válečný zajatecký tábor a v roce 1938 zde byl vybudován koncentrační tábor - dnešní pamětní místo. Společnost KreBul o.p.s. pro nastávající rok připravuje exkurz na nová místa historie po stopách holocaustu (např. Polsko) a řadu dalších zajímavých projektů.

Zástupci Prachatic vedli dva interaktivní workshopy: Jak se žije starším lidem v Prachaticích, zúčastnili se dalšího programu vč. návštěvy koncentračního tábora. Došlo k prohloubení partnerství měst Prachatice a Mauthausen (Rakousko), které existuje již dlouho (od roku 1991). Jak Mauthausen, tak Prachatice věnují velkou pozornost sociálním tématům.

Hlavním tématem mezinárodního sympózia byla Lidská práva – senioři – důstojný život. Trh informací: Prezentace sociálních organizací z Rakouska a České republiky zabývajících se tématem lidských práv. Pódiový rozhovor: organizace pódiového rozhovoru, jehož se zúčastnili i účastníci z České republiky – Praha, Prachatice.

V Mauthausenu se zástupci z Prachatic potkali také s kolegy z České republiky, konkrétně z Židovského muzea v Praze, jehož oddělení pro vzdělávání a kulturu na sympóziu zastupovala ředitelka Zuzana Pavlovská se svou kolegyní Martinou Kutkovou. Byla domluvena další spolupráce mezi KreBul, o.p.s. a Židovským muzeem, například projekt Krokus, výstavy, semináře a workshopy pro školy.

Při sestavování programu za českou výpravu jsme nabídli organizátorům fotografickou výstavu Prachatice - Obec přátelská seniorům 2019, kterou sestavila Hanka RH+ Rabenhauptová. Výstava dokumentovala život v různých oblastech života seniorů – bydlení, sport, kultura, vzdělávání, tanec, hudba, dobrovolnictví, mezigenerační vztahy …

Město Prachatice na pódiu, vedle starostů měst, která sympózium organizují, Thomase Punkenhofera z Mauthausenu, Christiana Aufreitera z Langensteinu a Ericha Wahl ze St. georgen/Gusenu a zástupců dalších států (Itálie, Polsko, Německo, Rakousko), představila Hanka Rabenhauptová. Přítomné pozdravila a ujistila, že i v našem městě, státu jsou lidská práva respektována, vyučována a individuálně aplikována. Je stále třeba o nich hovořit, připomínat si je a také se dle nich chovat. Cílem snažení je pak kvalita židova ve městě, pro seniory a zachovávání lidské důstojnosti jak v sociálně zdravotní oblasti, tak ve všech ostatních.

Workshop, který nabídlo na konferenci město Prachatice (v dopolední i odpolední části) „Jak se žije starším lidem v Prachaticích …“ měl kladné ohlasy. V první části byl spuštěn film na téma a „Sociální služby na Prachaticku“, v druhé části prezentace pak život seniorů v Prachaticích v různých oblastech (bydlení, podpora, pomoc, péče, vzdělávání, kultura, sport, dobrovolnictví …) ve třetí části došlo na praktické ukázky „jak se může cítit starý člověk s určitým zdravotním omezením“ a přítomní si na píseň Karla Gotta Být stále mlád v německém jazyce vyzkoušeli gerontoblek, brýle simulující vady zraku, rukavice s ukázkou Parkinsonovy choroby a řadu dalších. Úsměvná byla i závěrečná ukázka a pozvání do „kavárny po tmě“. Domnívám se, že reprezentace české skupiny za město Prachatice byla dobře hodnocenou součástí celé konference.

Během sympózia jsme se zúčastnili řady workshopů, vernisáže výstavy, koncertů, prohlídky města, literárního rána, hudebního večera, výměny názorů…

Po celou dobu sympózia tlumočila Bohdana Kollarová. Hlavní organizátorkou celého sympózia byla Andrea Wahl, které patří poděkování za celý průběh akce.

Hanka RH+ a Zdeněk Krejsa

 

22.11.2019

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.