Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Projekt Šance pro Tebe

KreBul, o. p. s. realizuje projekt Šance pro Tebe. Ten se zaměřuje na motivační program, přispívající k sociálnímu začlenění či k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, nebo osob se zdravotním postižením. Cílem aktivit je rozvoj praktických a psychosociálních dovedností, posilování osobních kompetencí, sebedůvěry a začlenění na trh práce. V minulém půlroce byl aktivně zapojen Petr Piech.

Peťa nám velmi pomohl v neziskové organizaci s rozvojem IT technologií, přípravou webových stránek, zprovozněním wi-fi, připravil a vedl volnočasové aktivity pro děti a mládež, pomohl s výukou češtiny pro dobrovolníky v rámci Evropské dobrovolné služby, instaloval výstavy, aktivně vyhledával informace k rozvíjení sebe sama i naší organizace a prováděl administrativní činnost či velmi pomáhal s dosud nezrealizovaným benefičním maškarním bálem.

Peťa nám ukázal, že je velmi schopný, přemýšlivý, učenlivý, sociálně citlivý, a přejeme mu, aby mohl naplňovat, rozšiřovat a uplatnit naplno svůj potenciál a svá nadání novým, imaginativním a vynalézavým způsobem, vydával ze sebe to nejlepší a posouval své znalosti a dovednosti o kus dál v dalších příležitostech životní cesty. Jeden z pozitivních výstupů je i to, že prošel konkurzem a má rozjednané nové pracovní místo.

 

Motivační program "Šance pro tebe" je podpořen EU v prioritní ose OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

 

Za KreBul, o. p. s.

Růžena Krejsová

 

 

30.04.2020

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.