Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Projektové dny ve škole pro II. stupeň

KreBul, o. p. s. ve spolupráci se Zákldní školou Karlovy Vary, Truhlářská 19, připravilo práci s třídními kolektivy. Tématem bylo bližší poznání spolužáků i sebe sama, týmová spolupráce, etika a klima třídního kolektivu.

 

Cílem projektových dní bylo bližší poznání se účastníků navzájem, zaměření se na týmovou spolupráci, sebepoznání, poznání druhých a stmelení třídního kolektivu žáků druhého stupně. Za pomoci zážitkové pedagogiky se realizovaly takové aktivity, které vedly ke změnám klimatu ve třídě, zvláště zaměřené na etiku.

Hlavním cílem programu byl tentokrát rozvoj sociálních dovedností především v navazování a udržování zdravých vztahů ve třídě, v schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovednosti rozhodovat se, efektivně řešit konflikty, nacvičit vystupování před lidmi a podívat se na veřejné dění ve světě apod.

Jednou z aktivit byla např. stavba věží. Žáci dostali "polykarbonátové tyče - termoplastické polymery" a "pěnový polyuretan - hydraulické pojivo", neboli špagety a marschmelow. Jejich úkolem bylo rozdělit role, komunikovat, naslouchat, udělat strategii a postavit tu nejvyšší věž. Hodnotila se pak celková spolupráce, komunikace mezi sebou v týmu či to, zda každý měl svou práci a čím přispěl celému týmu.

 

Děkujeme za spolupráci s touto školou, pedagogy a skvělé zážitky!

 

Za realizátory programu

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

29.09.2020

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.