Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Šance pro Tebe - Šance pro KreBul

KreBul, o. p. s. realizuje aktivity projektu Šance pro Tebe. Cílem těchto aktivit je rozvoj praktických a psychosociálních dovedností, posilování osobních kompetencí, sebedůvěry a začlenění na trh práce. Projekt je zaměřen jako motivační program, který přispívá k sociálnímu začlenění či k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, nebo osob se zdravotním postižením, a to s ohledem na individuální potřeby zapojených účastníků.

V minulém půlroce jste se mohli vidět a potkávat s Jakubem. Kuba je velmi nadaný grafik, tak jeho práce spočívala ve vytváření webových stránek pro regionální dobrovolnické centrum, s tím ruku v ruce jde i příprava prezentačních materiálů. Zjistili jsme, že je skvělý fotograf, který má ohromný cit na to, co chce fotografií říci. Tak pomohl dotvářet a dotáhnout do konce projekt Marušky, která pletla šály. Má velmi lidský přístup k seniorům a komunitě, tak pomáhal jako dobrovolník při aktivitách. Jakožto student pedagogiky, tak uplatnil své vzdělání při adaptačních kurzech a práci s třídním kolektivem. Přinesl celkově svěží vítr do naší organizace.

Co bylo ale asi úplně nejstěžejnější pomocí? Určitě PR, neboli vztahy s veřejností skrze média. Jakožto mladý člověk jim je „blíže“ a rozumí nástrojům, pomocí kterých buduje a udržuje vztahy s okolím a veřejností. Takže viděli jste už na facebooku, instagramu či webových stránkách novou grafiku, krásné fotografie, jednoduché vypovídající texty? To je právě práce Kuby. KreBul, o. p. s. má nyní novou image, rozvíjí vztahy a komunikaci s novými cílovými skupinami, a je stále blízko těm stávajícím. KreBul, o. p. s. je tak díky Kubovi „mladší“, působí moderněji, přirozeně a prostě chytře.

O Kubu nechceme „přijít“ a tak jednáme, jak by mohl v naší organizaci dále působit. Těšíme se na další spolupráci.  

Motivační program "Šance pro tebe" je podpořen EU v prioritní ose OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

 

Za KreBul, o. p. s.

Růžena Krejsová

 

03.11.2020

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.