Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Akreditované Dobrovolnické centrum Prachatice 10 let v Prachaticích

Dobrovolnické centrum Prachatice získalo svou první akreditaci v roce 2011. V akreditované organizaci má dobrovolník smluvně zajištěné postavení, je pojištěn proti škodám na zdraví i na majetku, má nárok na pojistné, kvalitní přípravu (školení), poskytnutí pracovních pomůcek atp.  Akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

Rok 2011 byl totiž Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, a v České republice bylo gestorem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Významnou součástí celoročního projektu byla kampaň na podporu dobrovolné činnosti, v jejímž rámci se uskutečnily regionální, celostátní i mezinárodní konference, vzdělávací a síťovací setkání.

Od té doby je smyslem (již akreditovaného) Dobrovolnického centra Prachatice profesionální spolupráce mezi přijímajícími organizacemi a vysílající organizací a zajištění systému nabídky a poptávky po dobrovolnické službě na Prachaticku.

Mezi přijímající organizace, tedy ty, pro jejichž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána, patří neziskové organizace nejen ve městě Prachatice. Dobrovolníci vysíláni do těchto organizací např. třídili oblečení v Dobročinném obchůdku Prachatice, venčili psy v Záchytných kotcích města Prachatice, pomáhali aktivizovat klienty domova se zvláštním režimem, zpívali v Domově Matky Vojtěchy, cvičili se seniory jachting, golf, či připravovali výstavy v Domově seniorů Mistra Křišťana Prachatice, doprovázeli osoby se zdravotním postižením z Klubu zdravotně postižených Prachatice na společenské akce, poskytovali ICT služby v Portus Prachatice, o. p. s., asistovali při aktivitách na ZŠ Zlatá stezka 387, doučovali děti, navštěvovali seniory v CSP Vodňany, nebo dorazili až ze zahraničí na různé projekty atd. Mnoho neziskových organizací si již nedovede svou činnost představit bez podpory dobrovolníků. Patří jim velké díky! Dobrovolníci byli za tu dobu oceněni, byli jim předány certifikáty či drobné dárky.

A právě v letošním roce uplyne 10 let od Evropského roku dobrovolnictví. Co se v KreBul, o. p. s. za tu dobu změnilo ve smyslu dobrovolnictví? Reagujeme stále na aktuální poptávku, nabízíme společně s dobrovolníky možnosti spolupráce, a v rámci Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj vytvoříme příznivé prostředí pro rozvoj dobrovolnictví v České republice, přispívající k profesionalizaci managementu dobrovolnictví a zkvalitňování dobrovolnické činnosti. Plánuje se nová koncepce rozvoje dobrovolnictví a chceme být u toho, pomoci a zapojit se.

Rok 2021 je vyhlášen Evropským rokem železnice, tedy podpora ekologicky šetrné a nejbezpečnější dopravy. Najděte také cestu k nám jako dobrovolníci. Kontaktovat nás můžete na dobrovolnici@krebul.cz. Dobrovolnictví finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR, Jihočeský kraj i město Prachatice.

Za KreBul, o.p.s.-Dobrovolnické centrum Prachatice

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

 

 

04.02.2021

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2021 WebCreative.info
All rights reserved.