Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Osobní automobil pro Osobní asistenci Prachatice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

(dále jen „Výzva“)

 

pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Název veřejné zakázky:

 

Osobní automobil pro Osobní asistenci Prachatice

1.     NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Osobní automobil pro Osobní asistenci Prachatice

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

2.                   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1)       Zadavatel

název:

KreBul, o.p.s.

sídlo:

Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice

IČO:

285 53 268

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 

5715748349/0800

statutární orgán:

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

profil zadavatele:

www.krebul.cz

 

Přílohy:

Příloha č. 1        – Krycí list nabídky

Příloha č. 2        – Položkový rozpočet

Příloha č. 3        – Technické parametry

Příloha č. 4        – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 5        – Čestné prohlášení Základní způsobilost

Příloha č. 6        – Čestné prohlášení Profesní způsobilost

Příloha č. 7        – Seznam poddodavatelů

 

Zveřejněno na webu KreBul, o.p.s. dne: 11. března 2021

Výsledek veřejné zakázky zveřejněn: 7. dubna 2021

11.03.2021
Výzva veřejné zakázky
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Technické parametry
Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení Základní způsobilost
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení Profesní způsobilost
Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů
Výsledek VŘ_Osobní automobil pro Osobní asistenci Prachatice
Zápis o posouzení nabídek

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2021 WebCreative.info
All rights reserved.