Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Tiše bylo...

V rámci projektu Prachatice plánují budoucnost, podpořeného EU ESF OPZ, MPSV a města Prachatice proběhl za spolupráce dalších subjektů (Centrum vzdělávání ASTERIA, Tichý svět, SeniorPoint, Jihočeské centrum zdravotně postižených) seminář o komunikaci s osobami se sluchovým postižením. Akce proběhla za účasti pěti desítek osob, včetně zaměstnanců úřadu a studentů VOŠ sociální v Komunitním centru Na půdě, Zlatá stezka 1455, v Prachaticích.

Po úvodním seznámení s projektem od místostarosty Jana Klimeše, byli účastníci provedení programem.  Jako první vystoupili uživatelé služeb Chelčického domova sv. Linharta s pantomimou „Pošli to dál“, která svojí hloubkou dojala mnohé přítomné. Následovala hra Pexeso, kde účastníci hledali „své“ pexeso a pro několik dvojic čekala odměna (stylově Pexeso znakového jazyka). Blok vzdělávací představil všechny možnosti komunikace, a služeb pro neslyšící, ohluchlé, nedoslýchavé. Lektoři představili společnosti Tichý svět, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, ale také Svaz neslyšících a nedoslýchavých. Zařazen byl i výukový film Komunikace s neslyšícími vyrobený SNN v ČR. Každý z účastníků obdržel výukové materiály, kontakty, desatero komunikace s neslyšícími. Přítomní si mohli prohlédnout výstavku časopisů, ale také pomůcek pro sluchově postižené z Půjčovny kompenzačních pomůcek Prachatice, která připravila vedle výstavky i konzultace na místě.

Závěr prvního bloku patřil nácviku motýlího pozdravu, který všichni účastníci zvládli na výbornou.

V druhé části školení byli všichni pozváni na výstavu Tichý svět – Tiché osudy. Tiché osudy je výstava fotografií Elišky Podzimkové, výtvarnice, fotografky, která vypráví 12 osudů neslyšících. Na výstavě je dále část obrazů věnována společnosti Tichá jehla a v neposlední řadě informace o Tichém světu.

Výstava potrvá po celý měsíc září 2021v době otevření společnosti KreBul 10:00 – 17:00 hodin, Zlatá stezka 145, Prachatice. Výstava se koná v rámci nové tradice Tichého světa Deafemberu – měsíce osob se sluchovým postižením.  Cílem je veřejnost seznámit s tímto handicapem, lidmi.

Hanka RH+ Rabenhauptová

08.09.2021

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2021 WebCreative.info
All rights reserved.