Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Adaptační kurzy pro VOŠs a SPgŠ i obor Zdravotní sestra

První ročníky Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy Prachatice s oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum a Zdravotní sestra zažily sebepoznávací kurz. 

Cílem adaptačního kurzu bylo bližší poznání se účastníků navzájem, bližší seznámení skupin ve třídě, naučení a zapamatování jmen, poznání se navzájem a stmelení třídního kolektivu, zaměření se na týmovou spolupráci, sebepoznání, a zároveň připravit je na pedagogickou a zdravotnickou činnost. Realizace programu byla rozdělena na jednotlivé třídy tak, aby korespondoval s jejich oborem. 

Projekt byl realizován formou vzdělávacích aktivit s ohledem na psychologii, vývojovou psychologii, pedagogiku, sociální pedagogiku, pedagogiku volného času, pedagogiku zážitku, kdy účastníci jedinečným způsobem prožili situace a pomocí participace, snahy společně pracovat na cíli, přispívali ke zdravému třídnímu kolektivu a spokojené třídě zvláště v oblasti týmové spolupráce.

Žáci např. využili techniku brainstorming, tedy metodu, kdy hledali nové nápady v řešení – zvláště při vymýšlení strategií. Nebáli se diskutovat a sdělovali svůj názor. Rozhovor mezi facilitátory (učiteli i realizátory programu) a účastníky navzájem, se nesl v duchu jednotného tématu se snahou najít cíl řešení. Byly zařazeny energizery, aby se skupinka probudila a zaktivizovala. Dále byla zařazena (sebe)reflexe po každé aktivitě/bloku aktivit, kdy účastníci hodnotili nejen svůj stav, ale i postoje k připravenému programu a postojům účastníků k dané aktivitě či vyjadřovali své emoce. Byly jim sděleny rady ohledně použití her a nahlédli „pod pokličku“ toho, jak s danými hrami pracovat a kdy je použít. Zpětná vazba byla vždy zaměřena na daný obor: Např. při hře „Červená Karkulka“ se u „1PMP“ zaměřila na bezpečnost při aktivitách s dětmi, u „1S“ zase na možnost pracovat s pohádkou u dětí se syndromem CAN.

Po každém bloku byla provedena zpětná vazba se žáky. Pro žáky se zpětná vazba stala nástrojem techniky, jak využít získané zkušenosti v běžném životě či třídním kolektivu. Žáci sami hledali nové způsoby řešení.

 

 

 

Za VOŠs a SPgŠ i KreBul, o. p. s.

Mgr. Klaudia Pospíšilová

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

Jakub Imbera

09.09.2021

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2021 WebCreative.info
All rights reserved.