Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Přeshraniční spolupráce a lidská práva

KreBul, o.p.s. je již několik let součástí mezinárodního projektu WAY OF HUMAN RIGHTS, který je financován v rámci evropského programu Erasmus+. Během realizace aktivit projektu vznikly naučné stezky v rakouských městech Mauthausen a Gusen a Italském Empoli. Stezky kombinují historicky významná místa, odkazují na historický kontext doby holocaustu a vybraná lidská práva. V Mauthausenu a Gusenu jsou jednotlivá zastavení doplněna informacemi o osobách, které jsou či byly aktivní na poli lidských práv.

Cílem projektu je předat různým skupinám lidí informace nejen o věcech, které se děly na místech koncentračních táborů, ale zároveň se zaměřit na současnost a zdůraznit důležitost lidských práv. I proto byly vytvořeny pohlednice s různými otázkami tykající se lidských práv, které mohu šířit myšlenku ještě o kus dále.

Úlohou naší organizace v projektu je zejména příprava metodických materiálů pro průvodce na těchto stezkách. Mimo výkladovou část obsahují materiály i příběhy, hry, aktivity, box plný předmětů či otázky k diskusi, které umožní každému přiblížit si téma lidských práv. A právě proto se v termínu 21. – 27.8. uskutečnil seminář v Prachaticích.

Semináře se zúčastnili zástupci z Čech, Rakouska a Itálie. Na úvod každý představil svou organizaci a její aktivity. V pondělí byly účastníkům představeny první návrhy metodických materiálů a probíhala obsáhlá diskuse, která pomohla materiály (zejména pro stezku v Empoli) doladit.

Následující den se seminář přesunul do Volar, kde účastníci navštívili hřbitov obětí pochodu smrti, kde postupně plánujeme také vytvořit obdobnou stezku, která by byla věnovaná právě volarskému pochodu smrti. Poté se skupina sešla na radnici s Mgr. Vítem Pavlíkem, starostou Volar a Bc. Janou Bártovou, místostarostkou Volar. Taktéž se připojila i Jaroslava Krejsová, která vyprávěla o svém bádání o historii pochodu smrti a židovském hřbitově ve Volarech. Na konec jsme navštívili volarské muzeum, kde je také část expozice věnována pochodu smrti.

Ve středu se všichni přesunuli do rakouského Mauthausenu, kde se připojili i další účastníci projektu. Zde jsme prošli část naučné stezky, viděli vazby mezi jednotlivými zastaveními a místy, vyzkoušeli část z metodických materiálů a setkali jsme se se spoluautorem audio průvodce po bývalém koncentračním táboře v Mauthausenu. V průběhu cesty jsme také navštívili organizaci Die Kinderfreunde, která je spojená s mateřskou školou a viděli jsme jejich fungování, aktivity a vyměnili si cenné zkušenosti. Na závěr jsme den uzavřeli v Haus der Erinnerung, kterou spravuje organizace Bewusstseins Region Mautahusen – Gusen – St. Georgen pod vedením Mag. Andrea Wahl a tvoří konečnou stanici pro stezku v Gusenu.

V rámci navazujících projektů navštívili účastníci dvě pamětní místa – Lidice a Terezín. Zde na konkrétních místech se seznámili s historií obou míst a jejich příběhem.

Na úplný závěr semináře jsme probrali další kroky, které chceme v rámci projektu Way of Human Rights podniknout – dokončit společně metodické materiály, vyškolit průvodce či uspořádat další seminář v italském Empoli. Těšíme se na pokračující spolupráci.

 

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. a Jakub Imbera

16.09.2022

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2022 WebCreative.info
All rights reserved.