Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Zástupci KreBulu na sympoziu o lidských právech

Ve dnech 3.-6. listopadu proběhlo v rakouském Mauthausenu již šesté sympozium o lidských právech, tentokrát zaměřené na téma utrpení. Tradičně se jej aktivně účastnili pracovníci KreBulu, kteří s Mauthausenem spolupracují na různých projektech a aktivitách.

 Pracovníci KreBulu se zúčastnili slavnostního zahájení sympozia, které otevřelo celé mezinárodní setkání nad tématem lidských práv, utrpení. Slavnostní zahájení se uskutečnilo za účasti významných hostů – představitelů politického života, zástupců lidskoprávních organizací, neziskovek a lidí, kteří se lidským právům věnují. Slavnostní večer byl tradičně zakončen podáváním polévky, kterou za války vařil a předával vězňům Hans Grubber, bývalý farář.

Druhý den se zástupci z Prachatic účastnili mezinárodního setkání a workshopu, zaměřeného na moderní formy mučení (např. v rámci firem ve vztahu podřízený x nadřízený). Poté následovala procházka bývalým areálem koncentračního tábora Gusen, a to s audio průvodcem. Deštivé počasí umocnil právě audio průvodce, který je skvěle zpracovaný a kromě navigace, kudy má člověk jít, jsou součástí výpovědi pamětníků. Návštěvník má možnost procházet tam, kde před lety bydleli vězni, kde se děli hrůzné věci. Dnes na stejných místech nachází prakticky nově zbudované městečko, některé budovy prošly jen stavební úpravou a namísto vězňů zde dnes žijí lidé poklidný život.

Sobotní program pak byl věnován mezinárodnímu projektu „Way Of Human Rights“, jehož je KreBul, spolu s Mauthausenem a Empoli z Itálie součástí. Tato „Stezka lidských práv“ je již instalována v Mauthausenu a vede z vlakové stanice až do samotného tábora. Pracovníci KreBulu připravují metodiky pro lektory, jak stezkou provázet, jaké aktivity zapojit apod.

Jsme velmi rádi, že tato spolupráce před lety vznikla, a to díky městu Prachatice, které je partnerským městem Mauthausenu. Přináší nám nové možnosti, výměnu nápadů a zkušeností a také prohloubení přátelství na obou stranách hranice.

Děkujeme za pozvání a skláníme poklonu za skvěle připravený a zorganizovaný program celému týmu, v čele s Andreou Wahl.

Účast na mezinárodním sympoziu o lidských právech je jednou z aktivit v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost, která je podpořena z prostředků Jihočeského kraje a Nadačního fondu obětem holocaustu.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
ředitel

10.11.2022

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2023 WebCreative.info
All rights reserved.