Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Školení k novému podávání grantů na dobrovolnické programy

Zástupce RDC pro Jihočeský kraj se zúčastnil na Ministerstvu vnitra ČR v Praze školení k novému způsobu podávání žádostí o dotace pro rok 2024. Ty se letos podávají do 2.10.2023 včetně.

 

Důležitou a snad i dobrou zprávou je, že se podařilo uhájit částku na podporu dobrovolnických programů pro rok 2024 ve stejné výši, jak pro rok letošní, tedy více jak 14 miliónů korun (nedošlo ke snížení vzhledem ke škrtům, které nyní na všech rezortech probíhají).

 

Pro rok 2024 se žádosti podávají vyplněním žádosti prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované formuláře žádostí se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra. To vše do půlnoci 2. října 2023. Důležité je, že musí být žádost odeslána přes webovou aplikaci a zároveň musí být vygenerovaná žádost s podpisem oprávněné osoby odeslána ve stejném termínu do datové schránky ministerstva. Za každý akreditovaný program musí být podána samostatná žádost.

 

Systém je zjednodušený, nevypisují se žádné obsáhlé texty, ale pouze pár základních informací, s uvedením počtu jednotlivých typů dobrovolníků (zde došlo k upozornění, že dotace nebude poskytnuta v případě, pokud v žádosti o dotaci bude celkový odhadovaný počet dobrovolníků dohromady v rámci všech kategorií uvedených pod písm. c) menší než 10.). Z příloh se pak dokládá pouze rozpočet a úplný výpis o skutečných majitelích.

 

V případě dotazů je možné se obrátit na pracovníka RDC JČK nebo přímo na pověřené pracovníky Ministerstva vnitra ČR.

 

zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty-642310.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

 

Za RDC JČK

 

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

13.09.2023

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.