Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Na kom záleží? Na učitelích!

KreBul, o. p. s. realizuje v letošním roce projekt „Na učitelích záleží“, který podpořilo MŠMT ČR. Tato výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání.

KreBul, o. p. s. a Střední pedagogická škola Prachatice se propojila a byla vytvořena metodika her zaměřená na prosociální výchovu a prevenci šikany na školách. Žáci si sestavili vlastní metodiku pod vedením pedagoga a tu ověřili ve svém ročníku. V rámci aktivit sdíleli tyto příklady dobré praxe i s prvními ročníky. Po provedení byla poskytnuta zpětná vazba jak od žáků prvních ročníků, tak i právě těm ze třetího ročníku od pedagogů samotných.

Cílená zpětná vazba byla zaměřena na přípravu, realizaci a možnosti koncepcí příprav neformálního vzdělávání i samotné výuky na škole k rozšíření nových dovedností.

Tento projekt seznamuje širokou veřejnost s učitelským povoláním a snaží se o zvýšení prestiže mezi mladými lidmi, jít studovat právě pedagogiku.

Za KreBul, o. p. s.

Mgr. Jiří Gabriel Kalima, DiS.

 

16.10.2023

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.