Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Pedagogický sbor z Truhlářské se svěřil do rukou KreBulu

Aktivity na sebepoznání a sebepojetí, posílení sociální kreativity a psychohygiena, rozvoj mezilidských vztahů, komunikace, kooperace, poznávání svých kolegů v různých rolích, návody na řešení konfliktů či znalost zákonů… To vše souvisí se zdravým klima a budováním komunity ve sborovně, příjemného prostředí mezi spolupracovníky, překračováním hranic a komfortní zóny. To, co při hře působí banálně, komicky, se může stát nostalgickým, boří bariéry, podněcuje k tomu, aby se sdíleli nové informace o sobě, reformuje vztahy – už neberete své kolegy jako spolupracovníky, kteří přišli do práce, ale jako lidi, kteří mají vztahy s lidmi.

Nejen tyto aktivity, ale především dramaturgie programu, atmosféra a pohoda umožnila vystoupit ze svých rolí, trochu se odvázat a skutečně spatřit ty, s kým pracujete. Utvořily se nové zážitky, posílily se vazby, prohloubila důvěra. Lektoři se ptali, „co potřebujete“ a pedagogové sami sdíleli své prožitky v atmosféře důvěry.

Díky programu, který připravili zaměstnanci KreBul, o. p. s. pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, opírající se o neformální vzdělávání, volnočasovou a zážitkovou pedagogiku, dostali učitelé návody, které rozšiřovali jejich znalosti pro obohacení výuky.

 

Za KreBul, o. p. s.

Mgr. Jiří Gabriel Kalima, DiS.

 

 

 

16.10.2023

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.