Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Konference o multikultuře zaujala svými příspěvky

Již 16. ročník konference o pochodu smrti a multikultuře proběhl v Prachaticích. I v letošním roce s mezinárodní účastí, řadou zajímavých hostů i příspěvků. Návštěvníci uctili také památku žen pohřbených na hřbitově obětí pochodu smrti ve Volarech.

Program konference zahájila Jitka Šálená z Krajského úřadu v Českých Budějovicích, která předala pozdrav od vedení kraje a také zdůraznila význam obdobných aktivit v kontextu dnešní doby. „Jsem potěšena, že se již 16. let věnujete této záslužné činnosti, že připomínáte události, na které by se možná zapomnělo. Přeji vám mnoho zajímavých příspěvků, nových nápadů i spolupráce“, uzavřela svou úvodní řeč.

Za město Prachatice pozdravil přítomné místostarosta Jan Kotrba. „Těší mě, že se tato konference koná právě u nás v Prachaticích. Podařilo se vám připravit velmi zajímavý program, ze kterého si jistě vybere každý. Přeji všem, aby se konference vydařila“, uzavřel.

První příspěvek přednesl novinář a spisovatel Radek Gális, který představil svou knihu Uvězněné duše. V té představuje životní příběh 12 pamětníků holokaustu, mezi kterými nechybí například příběh Dagmar Lieblové, Helgy Hoškové Weissové a dalších.

Michal Dobiaš ze Slovenska představil příběh bývalého židovského hřbitova, který se nachází v Prievidzi. Díky úsilí sdružení Spolu sme Prievidza se podařilo zarostlé a opuštěné místo revitalizovat, proměnit jej v poklidné místo, které odkazuje na minulost židovské komunity v Prievidzi.

Podobný příběh měl i židovský hřbitov v Bánské Štiavnici, který byl dokonce pozemkově prodán na soukromou zástavbu. To se podařilo zvrátit a bývalý hřbitov zachránit. Při této záchraně pomáhali dobrovolníci, podařilo se odkrýt řadu hrobů, zaevidovat je, u řady z nich dohledat jména a příběhy pochovaných. Za obnovou a údržbou hřbitova, stejně jako za prohlídkami s průvodním slovem, stojí Beata Rückschloss Nemcová, která o židovské Štiavnici napsala též dvě publikace, z nichž jednu (Židovská Štiavnica) věnovala do multikulturní knihovničky KreBulu se slovy: „Veci vraj nie sú čierno-biele, ale mier je biely. Je biely jako sneh, ktorý nie je poškvrnený krvou obete.“

Hadi Ebrahimian z Mauthausenu spolu s domácím Jakubem Imberou pak představili Stezku lidských práv, která byla realizována v Mauthausenu a také italském městě Empoli. KreBul se na stezce podílel tvorbou metodik pro průvodce. Ty zahrnují krátké příběhy k zamyšlení se nad lidskými právy, propojení s historií, jednoduché hry. Hadi je pak jedním z průvodců, kteří metodiku odzkoušeli přímo v terénu se studenty i veřejností.

Studenti Gymnázia Prachatice Filip Kunc a Ondřej Zdílna představili práci studentů, pátrání po rodácích z Prachatic, kteří díky odsunu žili v jiných zemích a stali se uznávanými osobnostmi. Při pátrání i zpracování tématu je nejen pedagogicky doprovázel Tomáš Soumar, který spolu s nimi i vybrané osobnosti představil. Velmi zajímavé prezentace osobností, zpracované studenty do formy plakátů s ručně psaným textem v češtině a němčině, sklidily velký úspěch a ocenění od návštěvníků konference.

Meziškolní projekt s názvem „1945 Pochody smrti v Hallertau (Dolní Bavorsko)“ představily Lucie Lauber a Maria Rauscher.  Spolu se žáky připravily materiál, který mapuje část jednoho z pochodů smrti. Studenti si při jeho tvorbě zapojili například pátráním v archivních dokumentech, hledáním pamětníků, mapováním cesty pochodu na kolech. Z celého projektu byla vytvořena publikace a výstava, která byla návštěvníkův v Prachaticích představena.

V rámci konference byl netradičním způsobem představen nový materiál o pochodu smrti, který se jmenuje „Babičko, vyprávěj nám o... pochodu smrti ve Volarech“. Příběh je vyprávěním babičky svým vnoučatům o tom, proč mají ve Volarech dva hřbitovy a co to vlastně byl pochod smrti. O jeho autentické a dojemné ztvárnění a odehrání příběhu divadelní formou se postarali Emilie Popielová coby babička, Jakub Kadlec a Andrejka Houšková jako vnoučata a Hanka Rabenhauptová jako vypravěčka příběhu. Příběh byl zakončen symbolickým předáním kamínků návštěvníkům konference, kteří je následně položili na náhrobky přímo ve Volarech na hřbitově obětí pochodu smrti.

Konference byla tradičně zakončena pietní vzpomínkou přímo ve Volarech na hřbitově, kde se účastníci setkali také s Jaroslavou Krejsovou, která přítomným řekla k pochodu i nelehké badatelské práci několik vět. Společně pak položili květiny, kamínky na jednotlivé náhrobky a v tichu uctili památku zde pochovaných žen z pochodu smrti.

Letošní ročník konference ukázal, že je stále důležité se multikulturními aktivitami zabývat (dnes možná ještě více v kontextu událostí kolem nás), realizovat projekty, připomínat příběhy, na které by se jinak zapomnělo. Konference přinesla také navázání nových kontaktů, vznik dalších nápadů spolupráce a to jak na české straně, tak v rámci zahraniční spolupráce. Příspěvky ukázaly i to, že mladí mají zájem učit se novým věcem, získávat nové kompetence, které mohou následně využít v každodenním životě (např. jak získávat a ověřovat informace, jak pracovat s historickými dokumenty…).

Šestnáctý ročník konference, který byl finančně podpořen Jihočeským krajem, Nadačním fondem obětí holocaustu a realizován pod záštitou senátora Tomáše Jirsy, hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a poslance a starosty města Prachatice Jana Bauera je sice minulostí, ale již nyní začínají přípravy ročníku dalšího, který se uskuteční v říjnu 2024 a věříme, že včetně řady novinek.

Konference a další aktivity byly realizovány v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost. Rád bych poděkoval všem svým kolegům a spolupracovníkům, kteří se podíleli na jeho hladkém průběhu, všem hostům, přednášejícím a účinkujícím za jejich čas, který věnovali prezentacím svých příspěvků a také všem, kdo se aktivit zúčastnili. Věřím, že si každý odnesl to, pro co si přišel a že společně máme mnoho podnětů k zamyšlení, nápadů k realizaci. Děkuji.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

ředitel

 

Foto: Zdeněk Krejsa, Jakub Imbera, Jiří Gabriel Kalima, Hanka RH+ Rabenhauptová

08.11.2023

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2023 WebCreative.info
All rights reserved.