Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Konference o multikultuře byla úspěšná

V prostorách komunitního centra Na půdě prachatické společnosti KreBul, o.p.s. se po celý den mluvilo o multikulturní výchově a holokaustu. Čtrnáctý ročník konference o multikultuře zde totiž představil řadu zajímavých příběhů i projektů, a to z Čech, Slovenska a Rakouska, v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost 2021.

Celkem 13 zajímavých příspěvků, představujících konkrétní programy a aktivity z této oblasti, ale také osobní příběhy jednotlivců, zaujalo všechny přítomné z řad veřejnosti i studentů. O úvodní slovo se postarali Ludvík Zíma, poradce hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, Martin Klus, státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky, Eleónora Porubcová, místopředsedkyně Trenčianského samosprávného kraje a Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice.

Program byl zahájen představením projektu Vzpomínka pro lidskost a jeho aktivitami, které realizuje KreBul, o.p.s. Zdeně Krejsa ve svém příspěvku připomněl důležitý odkaz své babičky Jaroslavy Krejsové, která jej k tématu přivedla, a to díky vydání knihy o pochodu smrti. Právě na knihu a příběh pochodu smrti pak postupně navazovaly a stále navazují nové aktivity, jejichž hlavním cílem je připomínat a nezapomínat.

Příběh jedné ze studentek, které bylo z rasových a náboženských důvodů zakázáno studovat, představila ředitelka Gymnázia v Prievidzi Eleónora Porubcová. Po mnoha letech byl právě této studentce (a přeživší pamětnici holokaustu) udělen titul Student z čestných důvodů (Scholaris Honoris Causa). Představeny byly také aktivity občanského sdružení Spolu sme Prievidza, mezi které patří např. kladení kamenů Stolpersteinů nebo údržba židovského hřbitova. Na příspěvek navázali studenti Gymnázia v Prachaticích - Filip Kunc a Onřej Zdílna ve své prezentaci přiblížily historické události v Prachaticích a okolí mezi lety 1938 – 1946. K tomu využily též životních příběhů několika významných osobností našeho regionu. Symbolicky tak došlo k prvnímu konkrétnímu propojení obou škol, před podepsáním Memoranda o přátelství a spolupráci, které bylo během programu uzavřeno.

Senátor Tomáš Jirsa se ve svém příspěvku zamýšlel nad příklady dobré i špatné praxe v oblasti multikulturní výchovy v kontextu dnešní doby.

Vzácným hostem konference byla akademická malířka Helga Hošková Weissová, pamětnice holokaustu, která prošla koncentračními tábory Terezín, Osvětim či Mauthausen. Na doporučení svého otce malovala to, co viděla. Díky tomu vznikla série zhruba stovky obrazů, které mapují život v táboře očima dvanáctileté dívky. Paní Helga se s námi pozdravila skrz obrazovku a ochotně odpovídala na dotazy přítomných v sále, kterým odvyprávěla svůj válečný příběh i to, jak je po válce nikdo nečekal (název stejnojmenné knihy, kterou napsala v době covidu).

Po vyprávění paní Helgy se účastníci přesunuli do mezigenerační zahrady, kde společně znovu vysázeli na 70 cibulek žlutých krokusů (které byly darovány sponzorsky dvěma dárci, děkujeme!) ve tvaru Davidovy hvězdy, jako připomínku zejména dětských obětí holokaustu. Tento projekt již dříve v Prachaticích propojil tři místa – mezigenerační zahradu KreBulu, Gymnázium Prachatice a Domov seniorů Mistra Křišťana.

Spolupráci s rakouskou stranou přiblížila Andrea Wahl, která pozvala přítomné na další ročník sympozia o lidských právech a představila první výstupy projektu, na kterém spolupracuje Mauthausen s organizací z Itálie a prachatickým KreBulem. Ze zahraničních projektů a příkladů dobré spolupráce byl představen projekt s názvem Ready for life. Ten prezentovala Juliana Martinková ze slovenského ZIPCEMu. Zajímavá platforma pro organizace pracující s dětmi a mládeží vzniká v řadě jazykových mutací a má sloužit ke sdílení programů, akcí, aktivit různých organizací a institucí, pracujících s dětmi a mládeží.

Velmi zajímavé byly dva osobní příběhy, které doslova zahřály u srdce a mnohým vehnaly slzy do očí. Tím prvním bylo vyprávění o symbolech na cestě, které si připravil šéf Opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař. Ve své otevřené zpovědi přiblížil svůj život, který je protkán řadou symbolů. Ve svém vyprávění zavzpomínal též na svou babičku, která ho přivedla na cestu víry i uvědomění si toho, že i když si člověk připadá jiný, je potřeba si jít za svými sny. Dnes je jedním z našich nejtalentovanějších operních režisérů.

Druhým byl příběh zástupce vietnamské komunity Vinh Thanh Le, který mluvil o svém příchodu do Čech, i jeho přijetí a soužití s místními obyvateli. Vyprávěl také o své angažovanosti v době první vlny covidu. Začal nejprve sám vyrábět roušky z papírových ubrousků, kterých dělal i více jak sto denně. Následně pak s dalšími členy komunity shromažďovali potraviny a další věci, kterými podporovali a dodávali energii pracovníkům místní nemocnice.

Dobrovolníci Evropského sboru solidarity Isabel, Clément a Álvaro, kteří jsou zde v rámci projektu Czech Imprint, představili konkrétní multikulturní aktivity Hodiny H z Pelhřimova. Ukázali konkrétní akce a aktivity, které připravují nejen v rámci volnočasových aktivit v Pelhřimově, ale také programy a aktivity, se kterými docházejí do škol.

Na zahraniční dobrovolníky pak navázala Zuzana Pavlovská ze Židovského muzea v Praze, která představila novou metodiku vyučování o holokaustu pro učitele (a nejen pro ně), která vznikla v uplynulých dnech a nabízí řadu možností, jak představit téma holokaustu mladým lidem. Také závěrečný příspěvek byl ryze praktický. Připravila si jej Ivana Bečvářová ze vzdělávací agentury ASTERIA a přítomným nabídla několik konkrétních praktických cvičení, na kterých si lze uvědomit, jaké to je být jiný, jaké máme předsudky, stereotypy, jak se na druhé můžeme dívat jinak. Velmi zajímavé a přínosné aktivity byly doplněny také teoretickými poznatky a celou řadou příkladů dobré praxe.

Letošní ročník konference ukázal, jak je důležité nahlížet téma multikultury z více úhlů pohledu. Jak důležité a přínosné jsou osobní příběhy a prožitky bez rozdílu na to, zda jde o pamětníka holokaustu nebo příslušníka jakékoliv menšiny. Právě díky těmto konkrétním příkladům si můžeme uvědomit, jak tenká je hranice mezi tolerancí a nenávistí, jak je důležité nepaušalizovat, ale utvářet si vlastní názory a postoje.

Děkujeme Martinu Kubovi, hejtmanovi Jihočeského kraje a Martinu Klusovi, státnímu tajemníkovi Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky za udělené záštity nad projektem Vzpomínka pro lidskost. Děkujeme také Jihočeskému kraji a Nadačnímu fondu obětem holocaustu za finanční podporu těchto aktivit.

Děkujeme také za účast všem návštěvníkům, kteří se akcí zúčastnili. Těšíme se s vámi při dalších aktivitách v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost, který tímto vstupuje již do svého patnáctého ročníku.

 

Za KreBul, o.p.s.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2021

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2022 WebCreative.info
All rights reserved.