Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Erasmus+

Vzdělávání o lidských právech

Regionální dobrovolnické centrum

O projektuAktuálně

Občanská poradna

O projektuAktuálně

Šance pro tebe

O projektuAktuálně

Komunitní centrum

O projektuAktuálně

Komunitní centrum - stavba

O projektuAktuálně

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE: Vodafone v Arpidě

Vodafone a Nadace Vodafone mají dobrovolnický program “Den pro neziskovku”, v jehož rámci Vodafone hradí svým zaměstnancům čas, který věnují práci pro charitativní a neziskové organizace. Každý zaměstnanec může jeden pracovní den v roce pracovat pro některý z projektů podpořených Nadací Vodafone, nebo se zapojit do práce v libovolné neziskové organizaci podle svého výběru. Dobrovolníci jsou za den práce v neziskové organizaci odměněni stejným způsobem, jakoby normálně pracovali na svém pracovišti.

 

Mezi partnerské organizace Nadace Vodafone, do kterých se mohou zaměstnanci jako dobrovolníci zapojit patří například: Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (www.sons.cz), nízkoprahové kluby pro děti a mládež (www.streetwork.cz) nebo Atletika vozíčkářů (www.atletikavozickaru.cz) a přiložená fotografie je z centra ARPIDA v Českých Budějovicích.

 

Co je ARPIDA?

A – akce

R – rehabilitace

P – pomoc

I –  integrace

D – dobrovolnost

A – agape (křesťanské pojetí lásky, sounáležitost, sdílení, solidarita) 

 

Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace pracující na bázi zapsaného ústavu a obecně prospěšné společnosti. Centrum ARPIDA poskytuje komplexní koordinovanou podporu v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a kombinovaným postižením.

Při naplňování svého poslání účelně propojuje a koordinuje péči v oblasti zdravotní, sociální a výchovně vzdělávací. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory).

Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního individuálního vývoje každého klienta (uživatel, žák, pacient) ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí a bez omezení přirozeného způsobu rodinného života (nejsme internátní zařízení).

Věříme, že pomoc byla hodnotná pro obě strany.

Z webu www.arpida.cz a www.vodafone.cz


Vložil Jiří Gabriel Kučera

 

09.10.2020

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2023 WebCreative.info
All rights reserved.