Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Erasmus+

Vzdělávání o lidských právech

Regionální dobrovolnické centrum

O projektuAktuálně

Komunitní centrum - stavba

O projektuAktuálně

Občanská poradna

O projektuAktuálně

Šance pro tebe

O projektuAktuálně

Komunitní centrum

O projektuAktuálně

Nový fenomén v oblasti dobrovolnictví

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých lidí a to bez nároku na finanční odměnu. Člověk tedy věnuje svůj čas, schopnosti, energii, úsilí…jiným lidem nebo v druhotném případě nějaké organizaci. Dobrovolník má snahu pomáhat druhým, měnit komunitu či svět k lepšímu, pomáhá při živelní katastrofě či mírní utrpení.

Zákon uvádí, co je dobrovolnická služba. Jde např. o pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým či seniorům, při přírodních či ekologických katastrofách, při zachovávání kulturního dědictví, při uskutečňování rozvojových programů atd. S tím souvisí dobrovolnická činnost – to je právě ona činnost, kterou dobrovolník může vykonávat.

Společnost se vyvíjí za poslední dobu velmi rychle, a vyvíjí se i formy dobrovolnictví. Jednou z takových je třeba virtuální dobrovolnictví (e-dobrovolnictví), o kterém jsme vás informovali přes Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj (rdcjk.cz). Jde o činnost, která je vykonávána, z části či zcela dokončena za použití internetu na PC či smart telefonu. Jde například o tvorbu webových stránek, překlady dokumentů, návrh databází, grafik, úpravy videa atd. Je to velmi zajímavá příležitost např. pro osoby se zdravotním postižením.

Další specifickou formou pomoci je firemní dobrovolnictví. Nejde tady jen o finanční podporu ze strany komerční firmy, ale jde o vytváření aktivit, ve kterých se zapojí zaměstnanci z firem přímo ve vybrané organizaci. Zpravidla to jsou činnosti, na které daná organizace nemá dostatek času, financí ani pracovní síly. Zaměstnanci nepomáhají jenom s úklidem prostranství, ale především uplatní své znalosti ve specifických oblastech, jako je marketing, PR apod. Firma tak získává motivované zaměstnance, efektivní partnerství s neziskovým sektorem a nová řešení v oblastech udržitelného podnikání.

A tak se objevují dobrovolníci, filantropové a mecenáši, kteří svou činností pomáhají dosáhnout vyšší kvality života jak jednotlivce, tak i celé společnosti. Důležité je zde ale uvést, že dobrovolník nenahrazuje práci profesionála a dělá tuto činnost dobrovolně.

 

V letošním roce ale vzniká nový fenomén, a to je (můžeme jí říkat?) „dobrovolnická práce“. Přichází se změnou ve společnosti, home office, či nemožností pracovat na své náplni práce v celé své pracovní době (např. kadeřníci, servírky, družinářky, vychovatelé, uklízečky ve školách, pracovníci některých odborů atd.). Zaměstnavatel je totiž povinen a současně i oprávněn zaměstnanci přidělovat jen sjednaný druh práce, který má uvedený v pracovní smlouvě. Pokud takto neučiní a nepřiděluje práci z důvodu uzavření provozoven, prostoje či částečné nezaměstnanosti, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve stanovených procentech.

Jenže je mnoho zaměstnanců, kteří do práce docházejí v rámci své pracovní doby a po splnění své pracovní náplně se věnují ještě jiným činnostem. Tyto aktivity nejsou součástí druhu sjednané práce a jsou nad rámec pracovních povinností. Tato práce není také vykonávána ve volném čase a často nahrazuje práci profesionála/zaměstnance, a tak nemůže být definována jako dobrovolnická činnost - byť je vykonávána dobrovolně. Takže mnozí pracovníci např. myjí okna, natírají zábradlí, nebo pomáhají trasovat, šijí roušky, obstarávají nákupy pro seniory, fungují jako doprovody, zajišťují potravinovou či jinou pomoc. Ale stále v rámci času své pracovní doby, často bez spolupráce s dobrovolnickým centrem – vysílající či přijímající organizací. Jde tedy o nový druh dobrovolnictví? „Dobrovolnickou práci“?

Je to téma, které by stálo za zvážení a výzkum. Zde apelujeme na vysokoškoláky a jejich témata diplomových prací. Pokud by chtěli pomoci či zjistit více informací, ať se obrátí na Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj (rdcjk.cz), či příslušná regionální dobrovolnická centra v jiných krajích České republiky.

Za Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

 

 

06.11.2020

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2023 WebCreative.info
All rights reserved.