Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Dobrovolnické centrum

Kdo jsmeZaměření dobrovolnického centraAktuálněRegionální databáze dobrovolnictví - pro organizaceRegionální databáze dobrovolnictví - pro zájemcePoradenstvíChtěl(a) bys být v týmu?Nejčastější dotazyKontakt na dobrovolnické centrumDatabáze příležitostíHledáme dobrovolníkaNabízím své dobrovolnické hodinyNabídni se jako dobrovolník, nebo zašli nabídku

Nejčastější dotazy

Kdo je dobrovolník?
 • Fyzická osoba, starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky
 • nebo starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí.
 • Na základě svých vlastností, znalostí a dovedností se svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu
Kdo je akreditovanou vysílající organizací?
 • Akreditovanou vysílající organizací je právnická osoba se sídlem v České republice, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že má udělenou akreditaci.
 • Rovněž uzavírá smlouvy s přijímající organizací. O udělení akreditace může požádat pouze občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev nebo náboženská společnost, církevní právnická osoba církve nebo náboženské společnosti.
Kdo je přijímající organizace?
 • Je to osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána.
 • Je způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a schopná dostát závazkům z této smlouvy.
 • Okruh přijímajících organizací je velmi široký a zahrnuje na jedné straně státní správu a samosprávu a na druhé straně jednotlivou fyzickou osobu.
Jaký je právní vztah mezi akreditovanou vysílající organizací a dobrovolníkem a přijímající organizací a dobrovolníkem?
 • Akreditovaná vysílající organizace uzavře podle povahy dobrovolnické služby písemné smlouvy s dobrovolníkem a s přijímající organizací.
 • Přijímací organizace již tedy nemusí s dobrovolníkem uzavírat žádné smlouvy.

  Poznámka:
  • Vysílající organizace uzavírá dvě smlouvy – s přijímající organizací a s dobrovolníkem.
  • Přijímající organizace uzavírá jednu smlouvu – s vysílající organizací.
  • Dobrovolník uzavírá jednu smlouvu – s vysílající organizací.
Co je to EDS?
 • Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii…
 • Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo v partnerské zemi.
 • Organizace, která vysílá nebo hostí dobrovolníka, může být nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionální či státní orgán nebo mezinárodní vládní organizace.
 • Koordinující organizací může být nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionální nebo státní orgán, orgán působící v oblasti mládeže, sportu či kultury nebo mezinárodní vládní organizace.
 • Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2023 WebCreative.info
All rights reserved.