Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Senior point

Co je SeniorPointKalendář akcíProběhlé akceSeniorPoint PRESSSenior PasSpolupracujíci organizaceDůležité odkazyKontakty

Spolupracujíci organizace

Kontakty organizací a institucí pro seniory, seniorské, spolupracující:


SeniorPoint Prachatice
kontakt:
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 388 424 196, 723 123 093
e-mail: prachatice@seniorpointy.cz
www: http://www.krebul.cz
facebook: www.facebook.com/icm.prachatice
 
Město Prachatice, komunitní plánování
kontakt: Hanka Rabenhauptová
adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I
telefon: 724 188 864, 388 607 535
e-mail: hana.rabenhauptova@mupt.cz
www: http://www.prachatice.eu/mesto/socialni-oblast
 
Domov pro seniory Pohoda Netolice
kontakt: Jiří Vít
adresa: Budějovická 159, 384 11 Netolice
telefon: 388 385 312 (ředitel)
e-mail: domov.pohoda@netolice.cz
www: http://www.pohoda.netolice.cz
 
Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
kontakt: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka
adresa: Bavorská 936, 383 01 Prachatice
telefon: 388 306 131
e-mail: domov@domovseniorupt.cz
www: http://www.domovseniorupt.cz/ 
 
Dům s pečovatelskou službou Skalka Prachatice
kontakt: Jana Vanáčová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 388 318 981, 731 604 419
e-mail: dpsskalka@seznam.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz
 
Dům s pečovatelskou službou SNP Prachatice
kontakt: Růžena Metličková
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 388 316 606, 731 604 418
e-mail: dps.snp@seznam.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz
 
Farní charita Prachatice
kontakt: Jana Schwarzová
adresa: Slunečná 1135, 383 01 Prachatice
telefon: 388 328 226, 731 604 442
e-mail: reditel@charitaprachatice.cz
www: http://prachatice.charita.cz
 
FOKUS Písek, pracoviště Prachatice a Vimperk
kontakt: Ing. Miluše Balková (ředitelka), Bc. Zuzana Surá (Pt a Vim)
adresa: Kollárova 485, 397 01  Písek
telefon: 770 634 769
e-mail: terenprachatice@fokus-pisek.cz
www: http://www.fokus-pisek.cz/index.php?id=strakonice-1-1
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice, o.p.s
kontakt: PhDr. Robert Huneš
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 388 311 726
e-mail: info@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz
 
Institut vzdělávání Smyslové aktivizace
Kontakt: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka
Adresa: Bavorská 936, 383 01 Prachatice
Telefon: 724 190 632
e-mail: institut@smyslovaaktivizace.cz
www: www.smyslovaaktivizace.cz
 
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice
kontakt: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 388 316 009, 721 001 422
e-mail: prachatice@jczps.cz
www: http://jczps.webnode.cz
 
Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.
kontakt: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 721 001 422
e-mail: reditelka@jczps.cz 
www: http://jczps.webnode.cz
 
Klub důchodců Prachatice
kontakt: Jiří Ludačka
adresa: Pod Hradbami 85, 383 01 Prachatice
telefon: 606 940 246, 728 702 281
e-mail: marieludackova@seznam.cz
www: http://senior-pt.blog.cz/
 
Klub SENSEN Prachatice
Nadace Konta bariéry - Klub senzačních seniorů)

kontakt: Karel Rabenhaupt
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 723 687 692
e-mail: sensen-pt@seznam.cz
www: http://www.sensen.cz
 
Klub vojenských důchodců Prachatice
kontakt: Emil Steinmayer
adresa: Na Sadech 427, 383 01 Prachatice
(klubovna: Nemocniční ul. 204)
telefon: 607 503 495, 728 712 761
e-mail: svancarovajarmila@seznam.cz
 
Komise pro vyhrazená parkovací místa
kontakt: Barbora Poštová
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 724 315 119
e-mail: b.postova@centrum.cz
 
KreBul, o.p.s. -  Občanská poradna Prachatice
kontakt: Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 723 123 093, 388, 424 196
e-mail: poradna@krebul.cz
www: http://www.krebul.cz
 
KreBul, o.p.s. -  Dobrovolnické centrum Prachatice
kontakt: Mgr. Jiří Gabriel Kučera DiS. - koordinátor
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 723 123 093, 388 424 196
e-mail: dobrovolnici@krebul.cz
www: http://www.krebul.cz
 
Městská knihovna Prachatice
kontakt:Mgr. Hana Mrázová
adresa: Husova 71, 383 01 Prachatice
telefon: 388 607 710, 606 565 552
e-mail: reditel@knih-pt.cz
www: http://www.knih-pt.cz
 
Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí
kontakt: Jaroslava Hauptmanová
adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
telefon: 388 607 374
e-mail: jaroslava.hauptmanova@mupt.cz
www: http://www.prachatice.eu
 
Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR z. s., Prachatice
kontakt: Věra Davidová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 606 793 250
e-mail: vdavidova@centrum.cz
www: http://www.svaztp.cz
 
Nemocnice a.s. Prachatice
kontakt: Ing. Michal Čarvaš, MBA - ředitel
adresa: Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
telefon: 388 600 111, 388 600 280
e-mail: reditel@nempt.cz
www: http://www.nempt.cz
 
Nemocnice a. s. Prachatice
Kontakt: Dagmar Janoušková, hlavní sestra
adresa: Nebahovská 1015, 383 20  Prachatice
telefon: 388 600 295,   606 325 009
e-mail: janouskova@nempt.cz , kvalita@nempt.cz
www: http://www.nempt.cz
 
Obec Baráčníků Vitoraz
kontakt: Věra Davidová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 606 793 250
e-mail: vdavidova@centrum.cz
www.http://www.veleobec.cz

Oblastní charita Vimperk, pečovatelská služba Prachatice
kontakt: Dana Vidlášová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 388 416 288, 731 402 992
e-mail: vidlasova@fch-vimperk.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz
 
Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, Prachatice
kontakt: Ing. Ivana Stránská
adresa: Předenice 7, 384 81 Čkyně
telefon: 722 985 592
e-mail: i.stranska@seznam.cz, prachatice-odbocka@sons.cz
www: http://www.sons.cz
 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice
kontakt: Mgr. Martina Vondrušková
adresa: Nemocniční 204, 383 01 Prachatice II
telefon: 724 367 840
e-mail: prachatice@cervenykriz.eu
www: http://www.cervenykriz.cz
 
Okresní správa sociálního zabezpečení Prachatice
kontakt: Ing. Dana Pinterová
adresa: Nádražní 1121, 383 01 Prachatice
telefon: 388 304 111
e-mail: dana.pinterova@cssz.cz
www: http://www.cssz.cz/kontakty
 
Ošetřovatelská služba - zajišťuje Oblastní charita Vimperk
kontakt: Bc. Věra Šťastná
adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk
telefon: 724 065 613
e-mail: info@fch-vimperk.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz
 
Pečovatelská služba Prachatice, poskytovatel Oblastní charita Vimperk
kontakt: Dana Vidlášová
adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk
telefon: 388 416 288, 731 402 992
e-mail: vidlasova@fch-vimperk.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz
 
PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek
kontakt: Mgr. Eva Předotová a Mgr. Iva Turková
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 731 604 432
telefon: 388 311 726
e-mail: pujcovna@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz
 
Sdružení Jóga v denním životě Prachatice
kontakt: Ing. Věra (Síta) Rojová
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 728 158 083
e-mail: SitaRojova@gmail.com
www: http://www.sitarojova.cz
 
Seniorská občanská společnost, z.s.
kontakt: RNDr. Jana Krejsová
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 606 512 697
e-mail: rndrjanakrejsova@seznam.cz
 
Senioři ČR, z. s., Městské organizace Prachatice
kontakt: Zdeňka Hrůzová
adresa: Horní 130, 383 01 Prachatice
telefon: 721 965 075
e-mail: zhruzova@seznam.cz
www: http://www.senior-pt.blog.cz
 
Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s.
kontakt: Bc. Věra Šicnerová, DiS.
adresa: Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice
sídlo: Sídliště 409, 384 22 Vlachovo Březí
telefon:  603105891
e-mail: Zdislavazlemberka@email.cz
www: www.zdislavazlemberka.cz
 
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Prachatice
kontakt: František Papež
adresa: Česká 678, 383 01 Prachatice
telefon: 724 717 678
e-mail: FrantisekPapez@seznam.cz
www: http://www.diazivot.cz
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní výbor Prachatice
kontakt: Jaroslava Lelková
adresa: Italská 766, 383 01 Prachatice
telefon: 388 317 016, 777 069 992
e-mail: davidova.vera@email.cz
www: http://www.snncr.cz
 
Svaz tělesné postižených v ČR z.s
Okresní organizace  /OkO/ o.s
Kontakt: Augustin Sobotovič
Adresa:  Sídliště Míru 268,  384 51 Volary
              SNP 559, 383 01 Prachatice
Telefon: 723 015 152
email   avamu@seznam.cz
www: http://www.svaztp.cz
 
Úřad práce České republiky,
Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Kontaktní pracoviště Prachatice

kontakt: Ing. Václav Pauch
adresa: Poštovní 113, 383 01 Prachatice
telefon: 950 153 300, 950 153 333
e-mail: vaclav.pauch@pt.mpsv.cz
www: http://www.portal.mpsv.cz/sz
 
Vzdělávací centrum při Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
kontakt: Mgr. Eva Předotová
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 731 604 432
telefon: 388 311 726
e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz
 
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Prachatice
kontakt: Jaroslava Kletečková
adresa: Kaštanová 816, 383 01 Prachatice
telefon: 702 487 840
e-mail: spcch.pt@post.cz
www:  http://zo-spcch-v-prachaticich.webnode.cz

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2023 WebCreative.info
All rights reserved.