Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka

Senior point

Co je SeniorPointKalendář akcíProběhlé akceSeniorPoint PRESSSenior PasSpolupracujíci organizaceDůležité odkazyKontakty

Spolupracujíci organizace

Kontakty organizací a institucí pro seniory, seniorské, spolupracující:


SeniorPoint Prachatice
kontakt:
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 388 424 196, 723 123 093
e-mail: prachatice@seniorpointy.cz
www: http://www.krebul.cz
facebook: www.facebook.com/icm.prachatice
 
Město Prachatice, komunitní plánování
kontakt: Hanka Rabenhauptová
adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I
telefon: 724 188 864, 388 607 535
e-mail: hana.rabenhauptova@mupt.cz
www: http://www.prachatice.eu/mesto/socialni-oblast
 
Domov pro seniory Pohoda Netolice
kontakt: Jiří Vít
adresa: Budějovická 159, 384 11 Netolice
telefon: 388 385 312 (ředitel)
e-mail: domov.pohoda@netolice.cz
www: http://www.pohoda.netolice.cz
 
Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
kontakt: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka
adresa: Bavorská 936, 383 01 Prachatice
telefon: 388 306 131
e-mail: domov@domovseniorupt.cz
www: http://www.domovseniorupt.cz/ 
 
Dům s pečovatelskou službou Skalka Prachatice
kontakt: Jana Vanáčová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 388 318 981, 731 604 419
e-mail: dpsskalka@seznam.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz
 
Dům s pečovatelskou službou SNP Prachatice
kontakt: Růžena Metličková
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 388 316 606, 731 604 418
e-mail: dps.snp@seznam.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz
 
Farní charita Prachatice
kontakt: Jana Schwarzová
adresa: Slunečná 1135, 383 01 Prachatice
telefon: 388 328 226, 731 604 442
e-mail: reditel@charitaprachatice.cz
www: http://prachatice.charita.cz
 
FOKUS Písek, pracoviště Prachatice a Vimperk
kontakt: Ing. Miluše Balková (ředitelka), Bc. Zuzana Surá (Pt a Vim)
adresa: Kollárova 485, 397 01  Písek
telefon: 770 634 769
e-mail: terenprachatice@fokus-pisek.cz
www: http://www.fokus-pisek.cz/index.php?id=strakonice-1-1
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice, o.p.s
kontakt: PhDr. Robert Huneš
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 388 311 726
e-mail: info@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz
 
Institut vzdělávání Smyslové aktivizace
Kontakt: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka
Adresa: Bavorská 936, 383 01 Prachatice
Telefon: 724 190 632
e-mail: institut@smyslovaaktivizace.cz
www: www.smyslovaaktivizace.cz
 
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice
kontakt: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 388 316 009, 721 001 422
e-mail: prachatice@jczps.cz
www: http://jczps.webnode.cz
 
Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.
kontakt: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 721 001 422
e-mail: reditelka@jczps.cz 
www: http://jczps.webnode.cz
 
Klub důchodců Prachatice
kontakt: Jiří Ludačka
adresa: Pod Hradbami 85, 383 01 Prachatice
telefon: 606 940 246, 728 702 281
e-mail: marieludackova@seznam.cz
www: http://senior-pt.blog.cz/
 
Klub SENSEN Prachatice
Nadace Konta bariéry - Klub senzačních seniorů)

kontakt: Karel Rabenhaupt
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 723 687 692
e-mail: sensen-pt@seznam.cz
www: http://www.sensen.cz
 
Klub vojenských důchodců Prachatice
kontakt: Emil Steinmayer
adresa: Na Sadech 427, 383 01 Prachatice
(klubovna: Nemocniční ul. 204)
telefon: 607 503 495, 728 712 761
e-mail: svancarovajarmila@seznam.cz
 
Komise pro vyhrazená parkovací místa
kontakt: Barbora Poštová
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 724 315 119
e-mail: b.postova@centrum.cz
 
KreBul, o.p.s. -  Občanská poradna Prachatice
kontakt: Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 723 123 093, 388, 424 196
e-mail: poradna@krebul.cz
www: http://www.krebul.cz
 
KreBul, o.p.s. -  Dobrovolnické centrum Prachatice
kontakt: Mgr. Jiří Gabriel Kučera DiS. - koordinátor
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 723 123 093, 388 424 196
e-mail: dobrovolnici@krebul.cz
www: http://www.krebul.cz
 
Městská knihovna Prachatice
kontakt:Mgr. Hana Mrázová
adresa: Husova 71, 383 01 Prachatice
telefon: 388 607 710, 606 565 552
e-mail: reditel@knih-pt.cz
www: http://www.knih-pt.cz
 
Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí
kontakt: Jaroslava Hauptmanová
adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
telefon: 388 607 374
e-mail: jaroslava.hauptmanova@mupt.cz
www: http://www.prachatice.eu
 
Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR z. s., Prachatice
kontakt: Věra Davidová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 606 793 250
e-mail: vdavidova@centrum.cz
www: http://www.svaztp.cz
 
Nemocnice a.s. Prachatice
kontakt: Ing. Michal Čarvaš, MBA - ředitel
adresa: Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
telefon: 388 600 111, 388 600 280
e-mail: reditel@nempt.cz
www: http://www.nempt.cz
 
Nemocnice a. s. Prachatice
Kontakt: Dagmar Janoušková, hlavní sestra
adresa: Nebahovská 1015, 383 20  Prachatice
telefon: 388 600 295,   606 325 009
e-mail: janouskova@nempt.cz , kvalita@nempt.cz
www: http://www.nempt.cz
 
Obec Baráčníků Vitoraz
kontakt: Věra Davidová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 606 793 250
e-mail: vdavidova@centrum.cz
www.http://www.veleobec.cz

Oblastní charita Vimperk, pečovatelská služba Prachatice
kontakt: Dana Vidlášová
adresa: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
telefon: 388 416 288, 731 402 992
e-mail: vidlasova@fch-vimperk.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz
 
Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, Prachatice
kontakt: Ing. Ivana Stránská
adresa: Předenice 7, 384 81 Čkyně
telefon: 722 985 592
e-mail: i.stranska@seznam.cz, prachatice-odbocka@sons.cz
www: http://www.sons.cz
 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice
kontakt: Mgr. Martina Vondrušková
adresa: Nemocniční 204, 383 01 Prachatice II
telefon: 724 367 840
e-mail: prachatice@cervenykriz.eu
www: http://www.cervenykriz.cz
 
Okresní správa sociálního zabezpečení Prachatice
kontakt: Ing. Dana Pinterová
adresa: Nádražní 1121, 383 01 Prachatice
telefon: 388 304 111
e-mail: dana.pinterova@cssz.cz
www: http://www.cssz.cz/kontakty
 
Ošetřovatelská služba - zajišťuje Oblastní charita Vimperk
kontakt: Bc. Věra Šťastná
adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk
telefon: 724 065 613
e-mail: info@fch-vimperk.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz
 
Pečovatelská služba Prachatice, poskytovatel Oblastní charita Vimperk
kontakt: Dana Vidlášová
adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk
telefon: 388 416 288, 731 402 992
e-mail: vidlasova@fch-vimperk.cz
www: http://www.fch-vimperk.cz
 
PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek
kontakt: Mgr. Eva Předotová a Mgr. Iva Turková
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 731 604 432
telefon: 388 311 726
e-mail: pujcovna@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz
 
Sdružení Jóga v denním životě Prachatice
kontakt: Ing. Věra (Síta) Rojová
adresa: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
telefon: 728 158 083
e-mail: SitaRojova@gmail.com
www: http://www.sitarojova.cz
 
Seniorská občanská společnost, z.s.
kontakt: RNDr. Jana Krejsová
adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice
telefon: 606 512 697
e-mail: rndrjanakrejsova@seznam.cz
 
Senioři ČR, z. s., Městské organizace Prachatice
kontakt: Zdeňka Hrůzová
adresa: Horní 130, 383 01 Prachatice
telefon: 721 965 075
e-mail: zhruzova@seznam.cz
www: http://www.senior-pt.blog.cz
 
Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s.
kontakt: Bc. Věra Šicnerová, DiS.
adresa: Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice
sídlo: Sídliště 409, 384 22 Vlachovo Březí
telefon:  603105891
e-mail: Zdislavazlemberka@email.cz
www: www.zdislavazlemberka.cz
 
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Prachatice
kontakt: František Papež
adresa: Česká 678, 383 01 Prachatice
telefon: 724 717 678
e-mail: FrantisekPapez@seznam.cz
www: http://www.diazivot.cz
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní výbor Prachatice
kontakt: Jaroslava Lelková
adresa: Italská 766, 383 01 Prachatice
telefon: 388 317 016, 777 069 992
e-mail: davidova.vera@email.cz
www: http://www.snncr.cz
 
Svaz tělesné postižených v ČR z.s
Okresní organizace  /OkO/ o.s
Kontakt: Augustin Sobotovič
Adresa:  Sídliště Míru 268,  384 51 Volary
              SNP 559, 383 01 Prachatice
Telefon: 723 015 152
email   avamu@seznam.cz
www: http://www.svaztp.cz
 
Úřad práce České republiky,
Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Kontaktní pracoviště Prachatice

kontakt: Ing. Václav Pauch
adresa: Poštovní 113, 383 01 Prachatice
telefon: 950 153 300, 950 153 333
e-mail: vaclav.pauch@pt.mpsv.cz
www: http://www.portal.mpsv.cz/sz
 
Vzdělávací centrum při Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
kontakt: Mgr. Eva Předotová
adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
telefon: 731 604 432
telefon: 388 311 726
e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz
www: http://www.hospicpt.cz
 
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Prachatice
kontakt: Jaroslava Kletečková
adresa: Kaštanová 816, 383 01 Prachatice
telefon: 702 487 840
e-mail: spcch.pt@post.cz
www:  http://zo-spcch-v-prachaticich.webnode.cz

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.