Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

KreBul – nově Regionálním dobrovolnickým centrem pro Jihočeský kraj

Počátkem roku se KreBul, o.p.s. stala účastníkem veřejné soutěže na realizaci regionálních dobrovolnických center, kterou vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR. Společnost se ucházela o realizaci centra v Jihočeském kraji. A tím se také od 1. května 2020 stává.

Regionální dobrovolnická centra, která zřizuje i finančně podporuje Ministerstvo vnitra, jsou informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Provozovatele MV vybralo na základě otevřeného výběrového řízení. Ve všech případech jde o ověřené nestátní neziskové organizace, které mají mnohaletou zkušenost s managementem dobrovolnictví ve svých regionech a realizují dobrovolnické programy akreditované MV.

Regionální dobrovolnická centra reagují mj. na situaci, že přestože se v ČR alespoň jednorázově zapojily do dobrovolnictví až dva miliony občanů, činnost dobrovolníků je roztříštěná, jejich nabídka není koordinovaná ani koncepční a široké veřejnosti chybějí informace, kde a jak je možné pomáhat. To vše mají regionální dobrovolnická centra změnit. Centra v regionech pomohou zlepšit koordinaci poptávky i nabídky, tedy zajistí dostatečné informace o tom, kdo pomoc dobrovolníků potřebuje a kdo ji naopak nabízí. Centra také zvýší informovanost o dobrovolnictví a zlepší dostupnost dobrovolnictví a dobrovolníků v regionech.

Regionální dobrovolnická centra jsou aktuálně otevřena v těchto krajích:

  1. Hlavní město Praha – provozovatel Letokruh, z. ú.
  2. Středočeský kraj – provozovatel Letokruh, z. ú.
  3. Jihočeský kraj – provozovatel KreBul, o. p. s.
  4. Liberecký kraj – provozovatel ADRA, o. p. s.
  5. Moravskoslezský kraj – provozovatel ADRA, o. p. s
  6. Karlovarský kraj – provozovatel INSTAND, Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z. ú.
  7. Pardubický kraj – provozovatel Koalice nevládek Pardubicka, z. s.
  8. Plzeňský kraj – provozovatel Mezigenerační centrum TOTEM, z. s.
  9. Ústecký kraj – provozovatel Dobrovolnické centrum, z. s.
  10. Jihomoravský kraj – provozovatel Plán B, z. s.

Regionální dobrovolnická centra budou mít za úkol koordinovat poptávku a nabídku v oblasti dobrovolnictví, tedy vést databázi organizací, které dobrovolníky potřebují, i osob, které mají zájem jako dobrovolníci pomáhat. Prostřednictvím webu a sociálních sítí budou centra informovat o aktualitách v oblasti dobrovolnictví na úrovni daného kraje i celorepublikově a budou mít otevírací hodiny pro veřejnost. Jejich zásadní činností bude propagace dobrovolnictví v kraji na vhodných akcích a aktivitách.

V ČR má dobrovolnictví dlouholetou tradici. Existuje samostatná legislativa, v programech neziskových organizací akreditovaných MV dle zákona o dobrovolnické službě působí až 50 tisíc dobrovolníků. Tito dobrovolníci působí často dlouhodobě a jsou řádně vyškoleni.

Zkušenosti nicméně ukazují, že do dobrovolnických aktivit už se v Česku alespoň jednorázově, krátkodobě a mimo zákon o dobrovolnické službě někdy zapojily až dva miliony lidí. Tyto aktivity jsou často regionálního charakteru, nekoordinované, a navíc jim chybí koncepční podpora dobrovolnictví především na krajské úrovni, což je pro rozvoj a podporu dobrovolnictví zásadní. Na celorepublikové úrovni připravuje MV koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR, na regionální úrovni mají změnit situaci k lepšímu právě regionální dobrovolnická centra.

Regionální dobrovolnická centra jsou součástí širšího projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ (reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724), který realizuje od roku 2016 MV s podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Působit budou po dobu dvou let do skončení projektu. V rámci projektu bude jejich činnost vyhodnocena, vytvoří se metodika pro jejich činnost a doporučí se další postup jejich udržitelného fungování i po ukončení projektu.

 

S využitím oficiální tiskové zprávy Ministerstva vnitra ČR (autor Klára Dlubalová) zpracovali Zdeněk Krejsa a Jiří Gabriel Kučera – KreBul, o.p.s.

14.05.2020

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.