Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Zprávy

Výstavy lákají
KreBul, o. p. s. je místem setkávání, ale také místo, kde lze uspořádat výstavu a vždy po celý měsíc nechat veřejnost, aby se těšila z umu seniorů, fotografií, obrázků...Nyní ale probíhá výstava v prostorách multifunkčního sálu - ukázka ze soutěže o Nejlepší návrh na vánoční papír a z akce Našli ...
V Mauthausenu o lidských právech
Zástupci KreBul, o.p.s. a města Prachatice se ve dnech 7. – 10. 11. 2019 zúčastnili III. sympózia o lidských právech v rakouském Mauthausenu. Letošní ročník byl zaměřen na seniory a jejich práva.KreBul o. p. s., která se dlouhodobě zabývá tématem multikulturní výchovy, konferencemi k pochodu smrti, má blízko k tématu dodržování ...
Aktivně stárnout s dobrovolnictvím
Vize a trendy (nejen) v seniorském dobrovolnictví bylo hlavním tématem konference 19. listopadu 2019 v plzeňském TOTEMU Mezigeneračním a dobrovolnickém centru, kam přijali pozvání i prachatičtí zástupci města, Dobrovolnického centra Prachatice.Konference se konala pod záštitou Dipl. Pol. Jany Maláčové, Msc., ministryně práce a sociálních věcí. V dopoledním programu vystoupili se zajímavými příspěvky ...
KreBul měl Itálii
Multikulturní vzdělávání v KreBul, o. p. s. získalo další rozměr díky dobrovolnici Adě z Itálie. Dobrovolnice Ada Lena je zde v rámci projektu Evropské dobrovolné služby, již cílem je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi, a aby sama získala dovednosti v oblasti sociální práce. V rámci aktivit představila svou zemi – Itálii.Itálie, celým názvem ...
Vzdělání a řemeslo, a ICM
 Informační centra pro mládež (ICM - Český Krumlov a Prachatice) se prezentovaly na největší výstavní akci středních škol a učilišť v jižních Čechách na Výstavišti České Budějovice.Vzdělání a řemeslo je unikátní výstava určená zejména žákům 9. tříd a jejich ...
Šance pro Marušku
Projekt Šance pro Tebe, který realizuje KreBul, o. p. s. se zaměřuje na realizaci motivačního programu, přispívajícího k sociálnímu začlenění či k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, nebo osob se zdravotním postižením. Cílem aktivit je rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, posilování osobních kompetencí, sebedůvěry u zapojených ...
Um seniorů hostí černobílé fotografie
Prachatice – v rámci cyklu Um seniorů se v prachatickém SeniorPointu, pod KreBul, o.p.s. představuje amatérský fotograf Mojmír Strouhal. Výstavu dostal ke svým devadesátinám. SeniorPoint Prachatice, realizovaný KreBul, o.p.s. připravuje každý měsíc zajímavé výstavy, jejichž cílem je přiblížit um seniorů. Prostor tak dostávají jednotlivci, kteří něčím vynikají. Ať už jde o vlastní tvorbu, ...
Přednáška pro studenty
Začátkem listopadu proběhla přednáška pro studenty a studentky z Domova mládeže při VOŠs a SPgŠ Prachatice na Zlaté stezce 139. Úvodního slova se ujala paní vychovatelka Vandlíčková a předala slovo pracovníkovi Informačního centra pro mládež Prachatice (ICM). Ten se rozhovořil na téma poruchy příjmu potravy.Toto závažné psychické onemocnění se nemusí ...
Audio podoba SeniorPoint PRESSu 4/2019
Z dílny redaktora Václava Maliny vzniklo další číslo zvukové podoby SeniorPoint Pressu 4/2019. Jde o bulletin, který shrnuje akce seniorů, nabízí a informuje a třeba i aktivizuje, slyšte. Přikládáme k článku, v klidu a pohodě si jej můžete, poslechnou, nebo přijít do SeniorPointu, Zlatá stezka 145, Prachatice a tam vám jen ...
Rozšíření mezigenerační zahrady
Mezigenerační zahrada společnosti KreBul byla rozšířena. Dovybavena byla díky projektu Tesco pomáhá regionům (Vy rozhodujete, My pomáháme), sponzorům, Jihočeskému kraji a městu Prachatice.  Proběhlo zde setkání a slavnostní otevření 28. 10. 2019.Zdeněk Krejsa, ředitel společnosti KreBul, o.p.s., Hanka Rabenhauptová, realizátor, Lenka Jágerová, za uživatele a Ada Lena, z Itálie, za dobrovolníky ...

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2019 WebCreative.info
All rights reserved.