Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

V Prachaticích aspoň na 60

Odpadové hospodářství očima občanů.

 

Kampaň a soutěž vyhlášená městem Prachatice

Jak se díváte na nakládání s odpady v Prachaticích vy? Co se vám líbí, co je pro vás problematické? Co by se dalo zlepšit, změnit? Vyfoťte, nakreslete, napište a zapojte se do soutěže.

Soutěž probíhá v období 22. dubna - 30. června 2024.

Do soutěže se může zapojit každý v jakémkoliv věku, jednotlivec či skupina, a to pomocí soutěžního příspěvku - fotografie, obrázku, básničky, jiného ztvárnění odpadů, třídění a odpadového hospodářství v Prachaticích.  Důležité je opatřit dílo popiskem v 1 - 2 větách, který vyjádří autorův záměr, nápad, postřeh. Díla můžete elektronicky zasílat na e-mail odpadyna60@prachatice.eu či osobně donést na adresu KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice opatřená jménem a kontaktem autora/ů.

V průběhu léta budou díla vystavena v Komunitním centru Na půdě a návštěvníci je budou moci hodnotit. Do konce srpna 2024 bude vybráno 25 nejlepších děl, která budou odměněna při vyhlášení a objeví se v novém Odpadovém kalendáři města Prachatice pro rok 2025, který dostanou občané města do schránek během listopadu 2024.

Pro více informací +420 737 369 601, odpadyna60@prachatice.eu.

Cílem kampaně „V Prachaticích aspoň na šedesát“ je zvýšit povědomí o třídících cílech. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ukládá obcím zajistit tzv. „třídící cíle“ tedy, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu (papír, plast, sklo, kovy, bioodpad, textil, jedlé oleje a tuky) tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů. V Prachaticích momentálně tvoří pouze 53 % a do dvou let je třeba zvýšit podíl separovaného odpadu minimálně o 7 %. Pokud se povede třídící cíl naplnit, může to přinést občanům Prachatic jisté benefity, v opačném případě bude odpadové hospodářství města čelit nepříjemnostem. Co by tedy pro vás bylo benefitem? Mohlo být motivací? Co by vám pomohlo v lepším třídění odpadu? Co vám třídění znepříjemňuje? To všem nám můžete sdělit na e-mail odpadyna60@prachatice.eu či přes Mobilní rozhlas Munipolis.

22.04.2024

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.