Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Dobrovolnictví a muzikoterapie

Dobrovolnické centrum Prachatice, respektive obecně prospěšná společnost KreBul, připravila pro uživatele Domova seniorů Stachy-Kůsov hodinu muzikoterapie.

Muzikoterapie je součást pedagogiky, která se opírá o léčebné postupy. Je využívána jako terapeutický prostředek, jelikož díky ní vyjadřujeme svůj emocionální, mentální i fyzický stav. A její složka, hudba, nepůsobí jen na uši, ale i na tělo – má totiž 3 složky: rytmickou, harmonickou a melodickou. Ty navozují pocit bezpečí, zrychlují či naopak zpomalují srdeční frekvenci, dech, proudění krve, ale podporují také komunikaci a zlepšují se tak mezilidské vztahy.

Posláním Domova pro seniory Stachy - Kůsov, je poskytování pobytové služby seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, prostřednictvím podpory a pomoci jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí, ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby a sociální začleňování.

Díky této spolupráci se naplnily všechny cíle obou organizací a byla domluvena další možnost setkání. Děkujeme městu Prachatice za příspěvek na hudební nástroje, které byly nakoupeny v rámci dotačních grantů Volnočasové aktivity 2024.

 

Za KreBul, o. p. s.

Mgr. Jiří Gabriel Kalima, DiS.

foto: Marie Káňová

05.04.2024

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.