Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktuálně

Aktuálne KreBul připravujeZprávy

Setkání AICM v Brně

Začátkem listopadu 2022 proběhlo v Brně, v penzionu Zahrada, setkání členů Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM). Své zastoupení měla Informační centra pro mládež (ICM) z Českého Krumlova, Lomnice nad Popelkou, Pelhřimova, Prachatic, Prostějova.

Přivítání se ujal Vlasta Kopeček, který hovořil o více jak dvacetileté historii AICM, úspěších a projektech, do kterých se asociace a její členové zapojili již s založením v roce 1999. Jan Čermák z ICM ČK nabídl možnosti realizace v aktivitách, které se mohou uplatnit v dalších krajích (např. animovaný film, semináře o multikulturní výchově či environmentální aktivity). Majka Cagalová za ICM Prostějov kladla důraz na potřebu selekce dezinformací, které mohou ICM zajistit. Eva Havlíčková za ICM Pelhřimov navrhovala zaplnění „díry“ v oblasti strategických plánů pro mládež a primární prevence na školách. Daniela Havlíčková přišla s nápadem, jak mohou ICM poskytnout informace uceleně, zvláště na školách, kde pedagog může jen „být přítomen“. ICM v ČR, tedy členové AICM, dostaly úkoly, které je třeba vyhotovit k dalšímu rozvoji asociace, které kvitovaly další ICM, Prachatice v zastoupení Jiřího Gabriela Kučery, či Lomnice nad Popelkou v čele s Josefem Svobodou.

Další prezentace za Národní pedagogický institut ČR (což je přímořízená organizace MŠMT a plní úkoly plynoucí ze státní politiky vůči mladé generaci, zaměřena na výzkumy, tvorbu koncepčních a metodických materiálů, vzdělávání, pořádání soutěží a přehlídek, poskytování informací, zprostředkování mezinárodních kontaktů apod.), kterou měla připravenou Daniela Havlíčková, ukázala, jak je možné propojovat formální a neformální vzdělávání a informovala účastníky o možnostech uznávání neformálního vzdělávání. Mezi uznávání neformálního vzdělávání jistě patří společenská prospěšnost, výsledky ze strany zaměstnavatele, uznání neformálního vzdělávání ze strany státu formálně či uznání vlastních kompetencí a uvědomění si jich, prezentování sebe sama a vytvoření plánu osobního rozvoje. V prezentaci se objevila část o autorizovaných osobách a Národní soustavě kvalifikací a Národní soustavě povolání. Každé ICM má příležitost stát se autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace z oblasti neformálního vzdělávání a práce s dětmi a mládeží. D. Havlíčková přislíbila spolupráci při přípravě autorizovaných osob.

AICM je neziskovou organizací založenou na spolkové  bázi. Nejbližším spolupracujícím partnerem AICM ČR v oblasti podpory rozvoje informací pro mládež by mělo být Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Mezi činnosti AICM patří především prezentace AICM a jejích členů na výstavách a celostátních akcích, vydávání a distribuce propagačních a informačních materiálů, podávání projektů na možnost získání finančních prostředků s možností participace s ostatními členy. 

Za KreBul, o. p. s. – Informační centrum pro mládež Prachatice

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

 

 

 

07.11.2022

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2022 WebCreative.info
All rights reserved.