Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

ICM Prachatice

Informační centrum pro mládež PrachaticeInformační centra pro mládež všeobecněHlavní činností Informačního centra pro mládež PrachaticeKontakt ICM PrachaticeERYICARemix

Aktuality

Aktuálně připravujemeAktuálně pro vásBrigády a volná pracovní místaSpotřebitelstvíInformace AICMDobrovolnictvíZpravodaj ICMPublikace ke staženíEvropské příležitostiKulturní servis

Region

Region PrachaticeTipy na výletyPřehled informačních místPřehled důležitých kontaktůPřehled informačních míst v regionu PrachaticeOdkazy na weby region Prachatice

Cestování

Cestování v regionuCestováníPamátky v ČRCestování v zahraničí

Vzdělávání

Vzdělávání v regionuVzdělávání v ČRVzdělávání v zahraničí

Práce

Práce v regionuPráce v ČRPráce v zahraničí

Volný čas

Volný čas v regionuVolný čas v ČR

Sociálně-patologické jevy

Sociálně patologické jevy v regionuSociálně patologické jevy

Občan a společnost

Občan a společnost v regionuObčan a společnost

Mládež v EU

Mládež v EU

Sociální skupiny a hnutí

Sociální skupiny a hnutí

Zdraví

Zdraví

Ekologie

Ekologie

Mládež v EU

Aktualizováno: 23.05.2024, aktualizoval: J.G. Kučera
vytvořil: J.G.Kučera, květen 2014

Mezinárodní projekty pro mládež (bývalý program Mládež v akci)

Evropský portál pro mládež - vše o cestování, pracovních příležitostech, dobrovolné činnosti a aktualitách v rámci EU

Inspirativní projekty mladých lidí, které byly podpořeny z programu EU Mládež v akci ...a kde jsi ty? 3.díl publikace

Cestování po Evropě

Studium v zahraničí

Kvízy a hry pro školáky o Evropě

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/networks/index_cs.htm

EUROPE DIRECT Regionální informační střediska o EU
http://www.europe-direct.cz
Síť středisek EUROPE DIRECT působí v regionech všech členských států Evropské unie a poskytuje všeobecné informace o evropských záležitostech. V České republice nabízí EUROPE DIRECT své informační a poradenské aktivity v devíti střediscích. EUROPE DIRECT je vhodným informačním rozcestníkem, který lze využít osobní návštěvou střediska, telefonickým dotazem na bezplatném čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 či získáním informací na internetových stránkách. EUROPE DIRECT je hlavní vstupní branou k informacím o EU a nabízí aktuální a přímé spojení s Evropou.

KONTAKTY NA EUROPE DIRECT V ČR:
Národní gesce Zastoupení Evropské komise v ČR
Koordinátor Tereza Sanjuan, M.A.
Pozice komunikační manažer
Adresa Jungmannova 24, 111 21 Praha 1
Telefon +420 224 312 835
E-mail tereza.sanjuan@ec.europa.eu
Telefon (centrála) +420 224 312 835
E-mail (centrála) comm-rep-cz@ec.europa.eu

Kontaktní centrum sítě EUROPE DIRECT
Ústřední informační služba sítě EUROPE DIRECT

http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
Kontaktní centrum je ústřední informační službou sítě Europe Direct. Poskytuje okamžité odpovědi na dotazy obecné povahy týkající se EU. Na vyžádání také nabízí specializované informace a informace o právech a možnostech občanů EU a o tom, jak je využívat (jak získat povolení k pobytu, jak si nechat uznat kvalifikace v jiné zemi EU, jak si stěžovat na nebezpečný výrobek atd.). Kontaktní centrum má i přístup k adresám nejlepších zdrojů informací či poradenství a kontaktní údaje (na úrovni EU, členských států nebo na místní úrovni). Některé publikace EU jsou navíc nabízeny k doručení zdarma.

KONTAKTNÍ CENTRUM SÍTĚ EUROPE DIRECT V ČR:
Telefon +800 67 89 10 11 (v pracovních dnech od 9:00 do 18:30) Formulář na dotazy http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_cs.htm

EVROPSKÁ DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKA
Dokumentační střediska informační sítě EUROPE DIRECT

http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
Evropská dokumentační střediska patří do informační sítě EUROPE DIRECT. Jejich hlavním posláním je pomáhat vysokým školám rozvíjet a konsolidovat výuku a především výzkum v oblasti evropské integrace, poskytovat informace o EU a její politice studentům i veřejnosti. V ČR existuje sedm EDS. Provozní doba Evropských dokumentačních středisek se kryje s dobou universitních knihoven.

KONTAKTY NA EDS V ČR:
Národní gesce Zastoupení Evropské komise v ČR
Koordinátor Tereza Sanjuan, M.A.
Pozice komunikační manažer
Adresa Jungmannova 24, 111 21 Praha 1
Telefon +420 224 312 835
E-mail tereza.sanjuan@ec.europa.eu
Telefon (centrála) +420 224 312 835
E-mail (centrála) comm-rep-cz@ec.europa.eu

FONDY EU
Portál poskytující informace o fondech Evropské unie

http://www.strukturalni-fondy.cz
Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která má za úkol zmírnit rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU. V ČR využívání fondů EU spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které také zřizuje tento portál, jehož účelem je o těchto fondech poskytnout komplexní a spolehlivé informace. Uživatelům je poskytnut přehled o tom, co je to evropská politika soudržnosti, jakým způsobem se z fondů přerozdělují finance prostřednictvím tzv. operačních programů i jak a kde je tuto finanční podporu možné získat.

KONTAKTY NA FONDY EU
Národní gesce Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci
Koordinátor PhDr. Kateřina Šímová
Pozice oddělení publicity
Adresa Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Telefon +420 224 861 391
E-mail katerina.simova@mmr.cz
Telefon (centrála) 800 200 200
E-mail (centrála) info@strukturalni-fondy.cz

EURYDICE
Informační síť o vzdělávání v Evropě

http://www.eurydice.org
Eurydice je síť národních informačních oddělení, jejímž cílem je podporovat spolupráci ve vzdělávání a zlepšovat chápání vzdělávacích systémů a vzdělávací politiky jednotlivých zemí Evropské unie. Činnost Eurydice se zaměřuje na shromažďování, zpracování a zpřístupňování informací v oblasti rozvoje a správy těchto vzdělávacích systémů. Práci sítě koordinuje Evropské oddělení Eurydice, které zpracovává srovnávací studie a spravuje centrální web www.eurydice.org. Toto oddělení rovněž vydává publikace, jež obsahují popisy národních systémů vzdělávání, statistické údaje a ukazatele, tématické srovnávací analýzy a vzdělávací terminologii.

KONTAKTY NA EURYDICE V ČR
Národní gesce Ústav pro informace ve vzdělávání, Národní oddělení Eurydice
Koordinátor Mgr. Jana Halamová
Pozice vedoucí oddělení
Adresa Senovážné nám. 26, 110 06 Praha 1
Telefon +420 224 398 353
E-mail jana.halamova@uiv.cz
Telefon (centrála) +420 224 398 111
E-mail (centrála) eurydice@uiv.cz

Erasmus +
Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.
Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.
kontakty

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.