Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

ICM Prachatice

Informační centrum pro mládež PrachaticeInformační centra pro mládež všeobecněHlavní činností Informačního centra pro mládež PrachaticeKontakt ICM PrachaticeERYICARemix

Aktuality

Aktuálně připravujemeAktuálně pro vásBrigády a volná pracovní místaSpotřebitelstvíInformace AICMDobrovolnictvíZpravodaj ICMPublikace ke staženíEvropské příležitostiKulturní servis

Region

Region PrachaticeTipy na výletyPřehled informačních místPřehled důležitých kontaktůPřehled informačních míst v regionu PrachaticeOdkazy na weby region Prachatice

Cestování

Cestování v regionuCestováníPamátky v ČRCestování v zahraničí

Vzdělávání

Vzdělávání v regionuVzdělávání v ČRVzdělávání v zahraničí

Práce

Práce v regionuPráce v ČRPráce v zahraničí

Volný čas

Volný čas v regionuVolný čas v ČR

Sociálně-patologické jevy

Sociálně patologické jevy v regionuSociálně patologické jevy

Občan a společnost

Občan a společnost v regionuObčan a společnost

Mládež v EU

Mládež v EU

Sociální skupiny a hnutí

Sociální skupiny a hnutí

Zdraví

Zdraví

Ekologie

Ekologie

Sociální skupiny a hnutí

Aktualizováno: 23.05.2024, aktualizoval: J.G. Kučera
vytvořil: J.G.Kučera, květen 2014

Mezinárodní organizace pro migraci Praha

Centrum pro integraci cizinců

Agentura pro sociální začleňování

Demografie

Listina základních práv a svobod

Multikulturní centrum Praha
- občanské sdružení zajímající se o otázky, které jsou spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

GhettOut!
-představuje simulaci sociální reality. Hra je zasazena do prostředí charakteristického nadprůměrně početnými rodinami s dětmi, které vytvářejí široké rodinné sítě. V tomto prostředí žije vysoký počet nezaměstnaných a většina lidí nemá vyšší dokončené vzdělání než základní.

Hru lze stáhnout na http://www.ghettout.cz/index.php

Nadace Open Society Fund Praha
- nadace, která usiluje o rozvoj hodnot otevřené společnosti a podporu demokracie (zde také stipendia, lidská práva,..)
www.osf.cz

Další skupiny a hnutí
Náhodný výběr odkazů:

DĚTI A MLÁDEŽ

NICM
- Národní informační centrum pro mládež
www.nicm.cz

Dětská práva v České republice, stránky určené dětem, učitelům i široké veřejnosti
http://www.detskaprava.cz/

Česká rada dětí a mládeže
http://www.crdm.cz/

Borovice - informační centrum pro dětskou rekreaci, volný čas
http://www.borovice.cz/

DOSPĚLÍ - RODINA

Rodina.cz - každodeník o dětech a rodičích
http://www.rodina.cz/

Společnost tady a teď - posláním této společnosti je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem
http://www.tadyated.org/

Aperio - společnost pro zdravé rodičovství
http://www.aperio.cz/

ŽENY
Pro Fem - konzultační středisko pro ženské projekty,o.p.s.- centrum zajišťující podporu ženám- ženská práva, domácí násilí, diskriminace žen na pracovním trhu práce, zdraví,..
http://www.profem.cz/

Women'sFund - nadační fond, jehož posláním je přispět ke společnosti, kde budou moci ženy plně využívat svá práva.
www.womensfund.cz

La Strada, o.p.s je česká nevládní organizace zabývající se prevencí obchodu se ženami a nucené prostituce ve střední a východní Evropě
http://strada.cz

UN women
www.unwomen.org

Dáma.cz - interentový magazín pro ženy
http://www.dama.cz/

SENIOŘI

Informační centrum pro seniory v Českém Krumlově
http://www.css.krumlov.cz/index.php?page=page&pid=213

www.helpnet.cz
http://www.isenior.cz/
Internetová verze časopisu pro seniory
Portál nejen pro seniory
Soutěže, zdraví, krása, cestování , zábava pro důchodce a seniory
SIK- internetový klub seniorů

UPRCHLÍCI

Poradna pro integraci menšinových skupin
Český helsinský výbor, poradna pro uprchlíky

ANARCHISTI

Československá anarchistická federace
http://www.csaf.cz/

EXTRÉMISMUS

- tímto termínem bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí, sociální demagogií, motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální nenávistí

http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx
http://www.mvcr.cz/extremismus.aspx
http://www.bis.cz/extremismus.html

FEMINISMUS

- komplex ideologií, sociálních teorií a polotických hnutí, jejichž cílem je výzkum a potírání jevů, které lze považovat za projevy a součást utlačování žen, jako sociální skupiny. Počátky má v 18. stol., do té doby je nazýván ženským hnutím. Feminismus si kladl za cíl zahrnutí ženských práv pod lidská práva a zlepšení životních podmínek žen. Mezi další požadavky patřilo vydobytí základních občanských práv (volební právo, právo na majetek, vzdělání, ochranu před formami násilí, atp.)
http://www.feminismus.cz/
http://www.feministky.com/

HOMOSEXUALITA

Lesba.cz
Stránky pro homosexuály

HNUTÍ

Hnutí pro život ČR
Náboženská - společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
http://www.sekty.cz/www/index.php

Hnutí DUHA - hnutí věnující se klíčovým ekologickým oblastem (recyklace, energie,..)
http://www.hnutiduha.cz/

Nesehnutí - nezávislé sociálně ekologické hnutí
http://www.nesehnuti.cz/

Stop týrání zvířat
http://www.stoptyranizvirat.estranky.cz/

Děti Země
http://www.detizeme.cz/

CHARITY A MISIE

Česká katolická charita
http://www.charita.cz/
Česká diecézní charita- České Budějovice
http://www.dchcb.cz/

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.