Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Občanská poradna

O Občanské poradněHlavní okruhy poradenstvíVedlejší okruhy poradenstvíÚrovně poskytovaných služeb:Způsob poskytování služebPrincipy občanského poradenstvíMetody práce s uživatelem službyPřijímací procesFáze rozhovoruCíl poradenského rozhovoruKontakt

Metody práce s uživatelem služby

Práce s uživatelem služby se řídí Standardy kvality sociálních služeb, dále je v souladu s metodikami Asociace občanských poraden (Chartou občanských poraden a Etickým kodexem občanských poradců, které jsou uveřejněny na www.obcanskeporadny.cz) a dalšími vnitřními směrnicemi poradny. Poskytování odborného sociálního poradenství v rámci občanské poradny má charakter poradenského rozhovoru na základě „Eganova modelu práce s uživatelem sociální služby.“. Poradce je vyškolený sociální pracovník, který splňuje kvalifikační předpoklady stanovené zákonem o sociálních službách. Poradce realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi. Poradce se po celou dobu svého působení v poradně dále vzdělává.
Zájemce o službu nebo uživatel služby mají v rámci jedné návštěvy právo na 45 minut konzultace. Dle situace je pak zakázka uživatele buď zodpovězena již při první konzultaci, nebo je sjednán termín další konzultace. Počet následných konzultací zcela závisí na potřebách uživatele. Ze strany poradny není počet konzultací omezen.

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2021 WebCreative.info
All rights reserved.