Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence

Osobní asistence

Kontakty Místo poskytování Provozní doba Informace o službě Osobní asistent Obsah služby Nakládání s osobními údaji klientů Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Kapacita a tým služby Příspěvek na péči Formuláře

Informace o službě

Osobní asistence je terénní sociální služba. Posláním služby je podpora a pomoc osobám při činnostech, které nemohou vykonávat sami.

Jedná se o jednoduché úkony v domácnosti, ale i doprovody do práce, do vzdělávacích zařízení, institucí/úřadů či na volnočasové aktivity.

Díky pomoci osobního asistenta se učí zvládat činnosti, které nemohou vykonávat samostatně a tím se učí žít plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí, nejčastěji tedy v domácím prostředí. Důraz je u nás kladen na přirozené začleňování do společnosti a umožnění účasti osob v maximální možné míře při aktivitách běžného života.

 

Okruh osob, pro které je sociální služba určena:

Dospělí (od 18 let věku) a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení či věku, a kteří žijí v regionu Prachaticka (ORP Prachatice).

Cílové skupiny osobní asistence:

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se sluchovým postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby se zrakovým postižením,
 • senioři

 

Služba není určena:

 • osobám hluchoslepým,
 • osobám se zdravotním postižením, kde se vyskytují psychiatrické poruchy, které jsou v akutní fázi nemoci,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje odborné zdravotní úkony (podání léků, aplikace injekcí, sondování apod.), pokud toto rodinní příslušníci nezajistí

 

Cílem služby osobní asistence je:

 • podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům, vedoucí k jejich rozvoji, a to s ohledem na individuální možnosti a schopnosti jednotlivce,
 • podpora a pomoc těmto osobám s přirozeným začleňováním do společnosti,
 • zprostředkovat účast těchto osob při aktivitách každodenního života,
 • umožnit lidem se zdravotním postižením a seniorům v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.

 

Jak to funguje?

Vyberete si naši organizaci, kontaktujte nás a vyptejte se na podmínky.

Máte svobodnou volbu při rozhodování – různé organizace se liší rozsahem poskytované asistence, cílovou skupinou, finančním ohodnocením, ale i nároky na asistující.

 

Aktuální ceník osobní asistence - platný od 1. 1. 2023

Osobní asistence poskytnutá v pracovní den v rozsahu 1 a více hodin v kuse

 145 Kč/hod.

Pokud služba Osobní asistence přesáhne 80 hodin za měsíc

 135 Kč/hod.

 

Cena služby je konečná, není k ní účtován žádný poplatek za jízdné.

 

Pokud máte zájem o službu osobní asistence Prachatice, kterou provozuje KreBul, o. p. s., vyplňte a odešlete formulář žádosti o osobní asistenci na asistence@krebul.cz.

V případě osobní návštěvy si, prosím, domluvte termín předem, aby se Vám mohl pracovník osobní asistence plně věnovat.

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.