Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence

Osobní asistence

Kontakty Místo poskytování Provozní doba Informace o službě

Informace o službě

Služba bude realizována od 1.1.2021

 

Okruh osob, pro které je sociální služba určena:

 

Dospělí (od 18 let věku) a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení či věku, a kteří žijí v regionu Prachaticka (ORP Prachatice).

 

Cílové skupiny osobní asistence:

 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se zrakovým postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby se sluchovým postižením,
 • osoby se zrakovým postižením,
 • osoby s kombinovaným postižením – mimo duálního postižení zraku a sluchu,
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři

 

Služba není určena:

 • osobám hluchoslepým,
 • osobám se zdravotním postižením, kde se vyskytují psychiatrické poruchy, které jsou v akutní fázi nemoci,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje odborné zdravotní úkony (podání léků, aplikace injekcí, sondování apod.), pokud toto rodinní příslušníci nezajistí

 

Cílem služby osobní asistence je:

 • podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům, vedoucí k jejich rozvoji, a to s ohledem na individuální možnosti a schopnosti jednotlivce,
 • podpora a pomoc těmto osobám s přirozeným začleňováním do společnosti,
 • zprostředkovat účast těchto osob při aktivitách každodenního života,
 • umožnit lidem se zdravotním postižením a seniorům v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.

 

Osobní asistence je terénní sociální služba. Určena je osobám se zdravotním postižením a seniorům. Posláním služby je podpora a pomoc těmto osobám při činnostech, které nemohou vykonávat sami a rozvíjet jejich schopnosti, samostatnost a tím pomoci s naplněním životních potřeb. Díky pomoci osobního asistenta se učí zvládat činnosti, které nemohou vykonávat samostatně a tím se učí žít plnohodnotný život ve svém  přirozeném prostředí, nejčastěji tedy v domácím prostředí.

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.