Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence

Osobní asistence

Kontakty Místo poskytování Provozní doba Informace o službě Osobní asistent Obsah služby Nakládání s osobními údaji klientů Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Kapacita a tým služby Příspěvek na péči Formuláře

Obsah služby

Počet úkonů, které provádí osobní asistent, nemá vliv na výslednou cenu. Platba se odvíjí od času, který u Vás asistent stráví.

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití - servírování, pokrájení stravy, nalití nápoje, podání či přidržení nádoby, pomoc při konzumaci, očista po jídle a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek - výběr a jednotlivé vrstvy oblečení dle počasí a povětrnostních podmínek.
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru - s použitím kompenzačních pomůcek, které klient používá nebo bez kompenzačních pomůcek s oporou osobního asistenta.
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – s pomocí úchopových prvků na lůžku nebo vozíku při dodržování bezpečnosti klienta.

 

b) pomoc při osobní hygieně:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při použití WC

 

Jedná se o běžné umývání rukou a obličeje, intimních částí těla, případně jiných znečištěných částí těla, koupání, sprchování. Asistent využívá mycích potřeby na náklady klienta. Pokud je potřeba využít speciální pomůcky, musí s nimi být seznámen před započetím služby.

 

c) pomoc při zajištění a s přípravou stravy:

 

Pomoc při přípravě jídla a pití je určena pouze pro klienty – osobní asistentka tedy nebude např. dělat jednohubky pro celou rodinu. Příprava jídla probíhá pouze z potravin, které si klient zajistí na vlastní náklady.

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 2. nákupy a běžné pochůzky

 

Úklidové a čisticí prostředky a pomůcky dodává klient a musí odpovídat hygienickým a bezpečnostním předpisům. Asistent si přináší ochranné pomůcky (rukavice, zástěru či plášť). Úklid se provádí v nezbytném životním prostoru klienta, tj. v kuchyni, ložnici, obývacím pokoji, chodbě a sociálním zařízení.

Běžný denní úklid: umytí nádobí, úklid na kuchyňské lince (setření povrchu), úklid na stole (otření povrchu), ustlání lůžka, vyvětrání, zametání kuchyně.

Týdenní úklid: zametání, luxování, vytírání, umytí koupelny a WC, utření prachu, vynesení odpadků.

Pokud bude klient vyžadovat větší úklid (např. umývání oken, komplexní úklid před Vánoci, čištění koberců apod.), bude mu předán kontakt na profesionální úklidovou službu.

 

Běžné nákupy jsou prováděny v nejbližším dostupném obchodě. Po domluvě je možné zajistit nákup v obchodě v jiném místě (např. z důvodu nedostupnosti zboží). Účtován je celkový čas strávený zajištěním nákupu, tzn., že i čas strávený na cestě do a z obchodu (výjimku tvoří situace, kdy se čas z nákupu překrývá s dojížďkou za klientem – např. nákup z města na vesnici – asistentka by stejně za klientem z města jela na vesnici, proto tento čas účtován nebude. Nákup nesmí být těžší než 10 kg. Pokud se předpokládá těžší nákup, asistent si nákup rozdělí dle potřeby (např. na dvakrát) a klientovi bude účtována doba všech nákupu i donášek nákupu na určené místo.

 

Asistent provádí nákup dle seznamu (objednávky) klienta

 • pokud si klient není schopen sám sepsat seznam, učiní tak spolu s asistentem.
 • jednotlivé položky na seznamu si asistentka spolu s klientem proberou a ujasní (aby nedošlo k rozdílnému vyložení)
 • klient předá asistence seznam a dostatečnou finanční hotovost, která je uvedena na seznamu.
 • při donášce nákupu do domácnosti klienta asistentka předává a spolu s klientem kontroluje
  • původní seznam
  • doklad o zaplacení
  • nákup
  • finanční hotovost, která zůstala.

 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 2. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do vzdělávacího zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – např. s  ostatními organizacemi, s  úřady apod.
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. na poště,platby za služby spojené s  domácností

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.