Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence

Osobní asistence

Kontakty Místo poskytování Provozní doba Informace o službě Osobní asistent Obsah služby Nakládání s osobními údaji klientů Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Kapacita a tým služby Příspěvek na péči Formuláře

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči zavedl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Tento přípěvek je určený také klientům sociálních služeb osobní asistence, pokud je zajišťuje poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona. Příspěvek na péči náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Požádat o něj lze písemnou formou na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III. typu, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. O výši příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Výše příspěvku na péči

Závisí na stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby a na věku žadatele (do 18 let a nad 18 let). Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Nárok na příspěvek na péči (za kalendářní měsíc):

- 880 Kč, jde-li o stupeň I. (lehká závislost)

- 4 400 Kč, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost)

- 8 800 Kč, jde-li o stupeň III. (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby

- 12 800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

- 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby

- 19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2020 WebCreative.info
All rights reserved.