Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Erasmus+

Vzdělávání o lidských právech

Regionální dobrovolnické centrum

O projektuAktuálně

Komunitní centrum - stavba

O projektuAktuálně

Občanská poradna

O projektuAktuálně

Šance pro tebe

O projektuAktuálně

Komunitní centrum

O projektuAktuálně

Občanská poradna
O projektuMAS


Název projektu: Občanská poradna blíže klientům v MAS Šumavsko
Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007873
prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.


Anotace projektu:
Projekt se zaměřuje na rozvoj odborného sociálního poradenství poskytovaného v rámci služby Občanská poradna Prachatice do dalších oblastí území MAS Šumavsko, a to vznikem 4 detašovaných pracovišť v obcích Volary, Lenora, Husinec, Strunkovice nad Blanicí, za účelem rozšíření dostupnosti služby (místní i časové) pro osoby v krizi a prevence sociálního vyloučení obyvatel území MAS, a tím se přispěje k získání sociálního kapitálu s dopadem na sociální i ekonomický sektor lidské společnosti.

 

Cíle projektu:
Cílem projektu je rozvoj odborného sociálního poradenství poskytovaného v rámci služby Občanská poradna Prachatice do dalších oblastí území MAS Šumavsko, a to vznikem 4 detašovaných pracovišť v obcích Volary, Lenora, Husinec, Strunkovice nad Blanicí, za účelem rozšíření dostupnosti služby (místní i časové) pro osoby v krizi a prevence sociálního vyloučení obyvatel území MAS, a tím se přispěje k získání sociálního kapitálu s dopadem na sociální i ekonomický sektor lidské společnosti. Cílem projektu je dále zvýšení povědomí o sociální službě Občanská poradna v regionu, a to vydáním 3 bulletinů a 1 letáku. Třetím cílem je realizace 12 preventivních aktivit, zaměřených na snižování rizika vzniku sociálního vyloučení.

 

Termín realizace:
Zahájení projektu - 1. března 2018
Ukončení projektu - 31. prosince 2021

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.