Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Regionální dobrovolnické centrum

O projektuAktuálně

Erasmus+

Vzdělávání o lidských právech

Komunitní centrum

O projektuAktuálně

Komunitní centrum - stavba

O projektuAktuálně

Občanská poradna

O projektuAktuálně

Šance pro tebe

O projektuAktuálně

Erasmus+
Vzdělávání o lidských právech

Jsme součástí projektu Erasmu+ „Vzdělávání o lidských právech“

 

Ve spolupráci s organizacemi z Rakouska a Itálie společně pracujeme na projektu, jehož cílem je vytvořit „Naučnou stezku lidských práv“ a materiály pro průvodce na této stezce. Cílová skupina projektu jsou handicapování, pro něž budou i samotné materiály uzpůsobeny.

Naučné stezky vzniknou na dvou místech: v oblasti Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen - St. Georgen v Rakousku a Empoli v Itálii. Každá ze stezek bude obsahovat 15 zastávek s historickým kontextem, audioprůvodcem a panelem s informacemi k danému lidskému právu.

Dalším cílem je vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří budou na dané stezce účastníky provázet. Pro ně budou vytvořeny materiály a taktéž pořádány výukové semináře. 

PROHLÁŠENÍ:

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. 

https://bewusstseinsregion.at/de/eu-projekte/erasmus-menschenrechte-bilden


 

We are part of the Erasmus + project „Human rights eduacation“

 

In collaboration with organizations from Austria and Italy, we are working together on a project. Its goal is to create  „The Way of Human Rights“ and materials for trainers on this path. The target group of this project are people with handicap and for them, the materials will be adjusted.

The ways will be developer on two locations: in the Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen - St. Georgen in Austria and in Empoli in Italy. Each way will consist of 15 stations with historical context, audioguide, and a board with information related to the human right given.

The next goal is to educate pedagogical workers that will guide the participants on the way. For them, materials and educational seminars will be done.

DISCLAIMER:

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

https://bewusstseinsregion.at/de/eu-projekte/erasmus-menschenrechte-bilden

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.