Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Regionální dobrovolnické centrum

O projektuAktuálně

Erasmus+

Vzdělávání o lidských právech

Komunitní centrum

O projektuAktuálně

Komunitní centrum - stavba

O projektuAktuálně

Občanská poradna

O projektuAktuálně

Šance pro tebe

O projektuAktuálně

Komunitní centrum
O projektuMAS


Název projektu:Aktivity Komu?NITního centra Prachatice
Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008108
prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.


Anotace projektu:
Aktivity Komu?NITního centra Prachatice je projekt zaměřený na zlepšení sociálního začleňování a prevenci vzniku sociálního vyloučení členů komunity, a to prostřednictvím využívání principů a metod komunitní práce, mající za cíl aktivizaci, participaci, zplnomocnění členů komunity k řešení identifikovaných problémů komunity. K naplnění cílů je nastaveno šest aktivit, na jejichž obsahové náplni se přímo podílejí členové komunity.

 

Cíle projektu:
Primárním cílem projektu je realizace aktivit komunitního centra Prachatice, za účelem mobilizace zdrojů uvnitř komunity. Sekundárním cílem projektu je pomáhat řešit problémy místní komunity a do jejich řešení zapojit všechny strany, kterých se problémy dotýkají.Cílem projektu je realizace 6 aktivit, zaměřených na eliminaci vzniku sociálního vyloučení, případně návratu z tohoto vyloučení zpět do společnosti u členů komunity, a to za využití metod komunitní sociální práce, kterou bude realizovat komunitní sociální pracovník v rámci Komunitního centra Prachatice.

 

Termín realizace:
Zahájení projektu - 1. dubna 2018
Ukončení projektu - 30. září 2022

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.