Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Regionální dobrovolnické centrum

O projektuAktuálně

Erasmus+

Vzdělávání o lidských právech

Komunitní centrum - stavba

O projektuAktuálně

Občanská poradna

O projektuAktuálně

Šance pro tebe

O projektuAktuálně

Komunitní centrum

O projektuAktuálně

Šance pro tebe
O projektuMAS


Název projektu: Motivační program "Šance pro tebe"
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010147
prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.


Anotace projektu:
Projekt se zaměřuje na realizaci motivačního programu, přispívajícího k sociálnímu začlenění či k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, nebo osob se zdravotním postižením. Cílem aktivit je rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, posilování osobních kompetencí, sebedůvěry u zapojených osob, s cílem začlenění do běžné společnosti a na trh práce, a to s ohledem na individuální potřeby zapojených účastníků.

 

Cíle projektu:
Cílem projektu je realizace motivačního programu, přispívajícího k sociálnímu začlenění či k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, nebo osob se zdravotním postižením. Cílem aktivit je rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, posilování osobních kompetencí, sebedůvěry u zapojených osob, s cílem začlenění do běžné společnosti a na trh práce, a to s ohledem na individuální potřeby zapojených účastníků. Dílčím cílem je realizace vzdělávacích aktivit s využitím cílové skupiny, a to v oblasti komunikačních dovedností.

 

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2024 WebCreative.info
All rights reserved.