Občanská poradna ICM FOOD.BODY.LIFE Dobrovolnické centrum Senior Point Podpořte nás Projekty EU Veřejná sbírka Osobní asistence Obchůdek

Aktivity

PC kurzyPřednáškyTrénink pamětiAkademie 3. VěkuKonferenceTéma pochody smrti - KnihaTéma pochody smrti - FilmTéma pochody smrti - KartičkyTéma pochody smrti - SborníkAdaptační kurzyRekonstrukceVolnočasové aktivityMezinárodní výměna mládežeI malé organizace se mohou vzdělávatPráce se třídou

Konference

Volary a pochod smrti – multikulturní výchova v praxi

 

V pořadí osmý ročník konference o multikulturní výchově přinese řadu zajímavých novinek. V letošním roce s pamětnicí holocaustu, zahraničními hosty. Konference představí řadu projektů na poli multikulturní výchovy a jejich využití v rámci vzdělávacího systému v ČR.

 Konference Volary a pochod smrti – multikulturní výchova v praxi se uskuteční ve dnech
6. – 7. května 2015 ve Volarech, v konferenční místnosti Městského hotelu Bobík. Na návštěvníky čeká v letošním roce představení řady nových projektů, které jsou realizovány v rámci připomínání událostí konce druhé světové války a holocaustu jako takového.

 V letošním roce je zařazeno vystoupení několika mladých lidí, kteří se věnují tématu holocaustu. Jedná se o žáky základní školy, studentky gymnázia i mladé řečníky. Cílem je poukázat na skutečnost, že pamětníci sice odcházejí, ale je zde řada mladých, kteří se tématu, mnohdy ve svém volném čase, věnují.

 Během konference bude možné shlédnout dvě výstavy – z dílny KreBul, o.p.s. věnovanou pochodu smrti a dále studentů Gymnázia Česká s názvem Nalézání zmizelých osudů. Obě výstavy budou putovní a v průběhu června budou instalovány v prostorách Informačního centra pro mládež v Prachaticích.

 Letošní ročník konference se uskuteční pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a za finančního přispění Jihočeského kraje, Nadačního fondu obětem holocaustu a senátora Tomáše Jirsy.

 Konferenci pořádá obecně prospěšná společnost KreBul. Otázkou holocaustu a multikulturní výchovy se věnuje od svého vzniku, vydala několik materiálů – knihu o pochodu smrti, DVD s příběhem přeživší účastnice, leporelo připomínající hřbitov ve Volarech či sborník z konferencí.

 

Na shledání ve Volarech se s vámi těší

 

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

ředitel KreBul, o.p.s.


Volary, 4. května - Na dny 2. – 3. května byla ve Volarech připravena v pořadí šestá odborná konference na téma Volary a pochod smrti. Konference, kterou připravilo občanské sdružení KreBul, se konala u příležitosti 68. let od ukončení druhé světové války a také jako vzpomínka na oběti války, které zahynuly v koncentračních táborech, či při nelidských pochodech smrti. V průběhu konference se účastníci setkali s pamětnicí holocaustu, zhlédli několik nových videodokumentů, byla jim představena řada zajímavých projektů z oblasti multikulturní výchovy.

Zahájení šestého ročníku konference, nad kterou převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, zahájil Zdeněk Krejsa, předseda KreBul, o.s., a starostka města Volary Martina Pospíšilová, která přítomné přivítala a krátce pozdravila jménem vedení města. Druhý den zahájila Jitka Šálená z Krajského úřadu Jihočeského kraje, který konferenci podpořil v rámci kulturních grantů.

Letošní ročník konference byl tematicky zaměřen na multikulturní výchovu a její využití v praxi. „Představena pak byla řada projektů, představujících dobrou praxi v Čechách, na Slovensku či v Německu. Všichni přítomní tak měli možnost vyslechnout si řadu zajímavých příspěvků, diskutovat s jednotlivými řečníky a v závěru si pak odvézt množství materiálů, využitelných například při výuce dějepisu“, přiblížila za pořadatele Jaroslava Krejsová.

Program konference začal tradičním hostem, kterým je významný novinář a publicista Stanislav Motl. Ten do Volar jezdí každý rok a účastníkům představuje zajímavé střípky z historie. V letošním roce hovořil o české stopě doktora Mengeleho, známého jako „doktor smrti“. Jeho příběh přiblížil v zajímavé televizní reportáži. „Jezdím do Volar rád, cítím zde pokoru a také úctu k lidem, kteří konferenci doslova vykopali ze země a uvedli ji v život a starají se o to, aby ten život pokračoval“, poznamenal Stanislav Motl ke své účasti.

V dalším příspěvku pak Petra Levá představila, jak je možné pracovat se žáky základní školy. Ve svém vystoupení poukázala na řadu zajímavých témat a nápadů, které mohou využít další učitelé. „Se žáky jezdíme do koncentračních táborů, kde máme prohlídku, přednášku, případně setkání s pamětníky, což je pro mladé lidi to nejcennější. Každý z žáků si v průběhu celého projektu zpracovává svůj vlastní deník a v závěru vypracovává práci na toto téma. Ohlas žáků je velmi pozitivní a tento postup doporučuji všem svým kolegům“, shrnula Petra Levá svůj příspěvek.

Projekt s názvem Multipolis představil za společnost Scio Štěpán Pudlák. „V rámci projektu byla vytvořena stolní hra, při jejímž hraní se vlastně hráči seznamují s různými kulturami a tímto způsobem se o nich učí. Právě hra či jakákoliv netradiční forma učení je pro žáky mnohem více přitažlivá, než běžná přednáška při výuce. Projekt zahrnoval také výzkum, který byl prováděn na mnoha školách v ČR, s jeho výsledky vás jistě rádi seznámíme“, uzavřel Štěpán Pudlák.

V rámci večerního programu proběhla předpremiéra dvou dílů z trilogie „Osudy židovského obyvatelstva na Šumavě a v Bavorském lese", který se realizoval v koprodukci České televize a ZF FILMU, ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti, občanským sdružením KreBul a Jihočeským krajem. Druhý díl tohoto dokumentu je věnován právě pochodu smrti, který procházel přes Volary v květnu roku 1945. Většina materiálů, která byla v tomto snímku použita, pochází z archivu Jaroslavy Krejsové, která se pochodem již řadu let zabývá. Celá trilogie by pak měla být k vidění v České televizi snad v červnu letošního roku.

Velmi zajímavým a cenným příspěvkem pro pedagogy byla přednáška Jaroslava Krále, pedagoga z Kaplice. „Dostal jsem se mezi několik šťastných, kteří prošli vzděláváním o holocaustu. V rámci tohoto dalšího vzdělávání jsem se dostal do Izraele, kde probíhal poslední stupeň kurzu a kde jsme se dozvídali řadu informací o tom, jak se žáky mluvit o těchto historických událostech, čemu se vyvarovat a kde naopak přidat. Toto školení je otevřeno všem pedagogům, určitě za sebe doporučuji účast v něm“, lákal přítomné Jaroslav Král.

Své místo v programu získali také zástupci organizace Čojč, která před dvěma lety organizovala projekt Tvrz Schwarzenberg. „Zde se setkali mladí studenti z Čech a Německa a společně vytvářeli divadelní představení. Tomu předcházelo setkávání se s pamětníky, studium dobových materiálů apod. Projekt vyvrcholil odehráním představení pro přibližně osm set návštěvníků“, přiblížil za organizátory Karel Hájek. „V letošním roce je připraven nový projekt, kde se opět mají setkat mladí lidé z obou stran hranice. Tentokrát půjde o projekt s názvem „Na útěku“, přiblížila německá spolupracovnice projektu Kristina Werner.

Zajímavým setkáním pro všechny přítomné byla prezentace a beseda s paní Hanou Jančíkovou, předsedkyní občanského sdružení Hadasa z Tábora. Paní Jančíková se věnuje tematice holocaustu a židovství již řadu let. „Beru to jako splátku dluhu příbuzným mého táty, kteří zahynuli v Osvětimi. Kdybych jejich památku nepřipomněla já, nepřipomněl by ji už nikdo. Podobně je to i s ostatními Židy. Málokterý měl štěstí, že se dožil osvobození a mohl předat svědectví. A tak to v Táboře za místní židovské společenství dělám já“, popsala paní Jančíková. Při besedě s volarskými žáky pak ukázala řadu zajímavých dokumentů, mezi kterými byla židovská hvězda jejího otce, vězni vytvořená trikolora či listinné dokumenty, mapující omezování židovských práv za války. „Tyto materiály jsem viděla poprvé v životě. Držet v ruce opravdovou hvězdu, kterou nosil někdo v táboře, je velmi silný zážitek“, sděluje jedna ze žaček místní školy. „Právě konkrétní listiny, příběhy či místa jsou pro mladé lidi tím nejdůležitějším zdrojem informací a mohou jim ukázat, že o čem se mluví, se opravdu stalo,“ uzavírá povídání Hana Jančíková.

Mezi dalšími hosty nechyběla návštěva ze Slovenska, kdy o situaci židů v regionu horní Nitry přednášel Erik Kližan z Klubu přátel historie z Prievidze. Iva Sonnbergerová z Informačního centra pro mládež Český Krumlov představila projekt s názvem Multikultura a my. „Jedná se o setkání s odborníky na téma multikulturní výchovy, představení konkrétních příběhů či výstava obrazů paní Helgy Hoškové, která malovala v koncentračním táboře Terezín a Osvětim to, co jako dítě viděla. Projekt je určen zejména školám, které se do něj s nadšením zapojují,“ shrnula Iva Sonnbergerová.

Jihočeskou univerzitu zastoupil Jiří Dvořák, který se ve svém příspěvku zabýval tím, jak je důležité nezapomínat a ukazovat hrůzy války. „Jedině tak můžeme mladé lidi vést k tomu, aby si uvědomili, že situace je vážná a podobný konflikt se může kdykoliv znovu opakovat,“ zdůraznil na závěr.

Poslední příspěvek patřil dvěma videosnímkům z fotografií, které pořídil amatérský fotograf Lukáš Smola v Lidicích. „První část ukazuje, co vše předcházelo tragédii v Lidicích, ve druhém jsou pak fotografie z pietní vzpomínky v Lidicích. I přesto, že jde o fotografie, jde o hodně silný příběh. Když stojíte přímo tam na místě, člověk velmi těžce zadržuje slzy a uvědomí si, co se zde vlastně odehrálo. To by měl vědět každý mladý člověk,“ připomíná Lukáš Smola.

Jako tradičně byla dvoudenní konference zakončena na místním hřbitově obětí pochodu smrti, kde se všichni přítomní poklonili památce všech, kteří nepřežili. „Položení květiny na tomto místě je vždy silný zážitek. Teprve zde si člověk uvědomí, že o čem dva dny byla řeč, nebyla jen pohádka, ale tvrdá realita, na kterou se nesmí zapomenout,“ uzavírá jedna z účastnic.

Šestý ročník konference je úspěšně u konce. Za organizační tým bych velmi rád poděkoval všem, kteří se na jejím zdárném průběhu podíleli. Poděkování patří také finančnímu partnerovi, kterým se stal Jihočeský kraj, a panu hejtmanovi za udělení záštity. Mediálními partnery se tradičně stal Český rozhlas České Budějovice a internetový deník PrachatickoNews. Poděkování patří také městu Volary za zapůjčení sálu a vedení ZŠ Volary za uvolnění žáků na besedu s paní Jančíkovou.

Občanská poradna

Informační centrum pro mládež

Vzdělávací centrum

» O občanské poradně
» Hlavní okruhy poradenství
» Vedlejší okruhy poradenství
» Úrovně poskytovaných služeb
» Způsob poskytování služeb

» Kdo jsme
» Služby
» Kontakt

» Co nabízíme
» Školící místnosti

Stránky www.krebul.cz provozuje obecně prospěšná společnost KreBul
Created by © 2023 WebCreative.info
All rights reserved.